Apie mus

Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo veikti 1997 metų spalio 1 d., reorganizavus Kėdainių rajono centrinę ligoninę. Šiandien VšĮ Kėdainių PSPC aptarnauja per 48 tūkst. gyventojų, iš jų per 9 tūkst. vaikų iki 18 metų. Dirba apie 320 darbuotojų. Iš jų 78 gydytojai, 174 slaugos specialistai. Per metus VšĮ Kėdainių PSPC registruojama daugiau nei 222 tūkst. apsilankymų pas gydytojus, iš jų daugiau nei 24 tūkst. apsilankymų pas gydytojus odontologus. Per metus greitoji medicinos pagalba suteikiama daugiau nei 14 tūkst. pacientų. Įstaigos laboratorijoje atliekama daugiau nei 748 tūkst. tyrimų.

Įstaigos misija

Organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kėdainių rajono gyventojams, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius diagnostikos ir gydymo metodus. Šia veikla siekti rezultato, atitinkančio pacientų, medikų ir visuomenės lūkesčius.

Įstaigos vizija

VšĮ Kėdainių PSPC – Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, teikianti aukščiausios kokybės paslaugas, orientuota į pacientų poreikius.

Įstaigoje 1999 metais duris atvėrė modernus Psichikos sveikatos skyrius, mažuosius pacientus džiugina išgražėjęs po remonto Pediatrijos skyrius. Šviesus ir jaukus terapijos skyrius taip pat neseniai renovuotas, gydytojų kabinetai aprūpinti naujais baldais. Nauji GMP automobiliai, nauja įranga laboratorijoje ir Dantų gydymo skyriuje leidžia gerinti paslaugų kokybę. Vis labiau į mūsų centro kasdienybę skverbiasi kompiuteriai. Kompiuterizuota buhalterinė apskaita, GMP iškvietimų registravimas, skiepų dokumentacijos tvarkymas. 2011 m. baigta gydytojų kabinetų kompiuterizacija. Sėkmingai vyksta pacientų registracija internetu. 2009 m. pabaigoje atnaujinta suaugusiųjų poliklinikos registratūra: kiekvieno paciento asmens sveikatos istorijai suteiktas individualus numeris, jos išdėstytos pagal prisirašymą pas gydytoją.

Nuo 2013 metų gruodžio vidurio Kėdainių PSPC veikia modernus ir specializuotas Psichiatrijos dienos stacionaras, kuriame daugiausia dėmesio skiriama ne pacientų gydymui vaistais, bet reabilitacijai bei užimtumo veikloms. Psichiatrijos dienos stacionare yra 9 vietos, skirtos suaugusiesiems. Pacientai turi galimybę gydytis ilgiausiai 30 kalendorinių dienų. Su pacientais dirba specialistų komanda, kurią sudaro gydytojas psichiatras, gydytojas psichoterapeutas, medicinos psichologas, psichikos sveikatos slaugytojas, socialinis darbuotojas. Kiekvienam, kas gydosi stacionare, parenkama individuali gydymo programa, priklausomai nuo sveikatos būklės skiriamas atitinkamas medikamentinis gydymas, psichoterapijos seansai, relaksaciniai užsiėmimai, siūlomos psichoedukacinės programos (ir pacientams, ir jų šeimos nariams), taikoma judesių, šviesos, kvapų, muzikos ir dailės terapija, lavinami socialiniai įgūdžiai. Pacientai gali naudotis kompiuteriais, sporto inventoriumi, klausytis muzikos, žiūrėti videofilmus ir t. t. Terapija vykdoma tik darbo dienomis nuo 7.30 iki 15.30 valandos, taip suteikiama galimybė sveikti savo šeimoje, neatitrūkstant nuo įprastos aplinkos.

Nuo 2014 metų sausio 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, viešosios įstaigos ? Akademijos ambulatorija, Dotnuvos ambulatorija, Krakių ambulatorija, Gudžiūnų ambulatorija,  Josvainių ambulatorija, Pernaravos ambulatorija, Šėtos ambulatorija, Pelėdnagių ambulatorija, Lančiūnavos ambulatorija bei medicinos punktai – reorganizuoti prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro. Šios reorganizacijos tikslas – efektyvus žmogiškųjų, finansinių ir kitų išteklių panaudojimas, paslaugų kokybės gerinimas optimizuojant valdymą.

Įstaigoje diegiami nauji darbo organizavimo metodai, optimizuojant įstaigoje vykstančius procesus. Didelis dėmesys pastaruoju metu skiriamas pacientų aptarnavimo kokybei: įstaigoje kuriamas ir įgyvendinamas pacientų aptarnavimo standartas.

Kėdainių PSPC vykdoma aktyvi projektinė veikla, pirmenybę teikiant tęstinei veiklai.

Veikia nevyriausybinės organizacijos: Kėdainių rajono Motinystės mokykla, vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Cukrinukas“, vaikų astmos klubas „Astmutis“.