2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…) 

2017 m. 01 – 03 mėn. finansinės būklės ataskaita (dokumentą žiūrėti čia…)

2017 m. 01 – 06 mėn. finansinės būklės ir veiklos ataskaita (dokumentą žiūri čia…)

2017 m. 01 – 09 mėn. finansinės būklės ir veiklos ataskaita (dokumentą žiūrėti čia…)

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2018 m. 01 – 03 mėn. finansinė ataskaita (dokumentą žiūrėti čia…)

2018 m. 01 – 06 mėn. finansinės būklės ir veiklos ataskaita (dokumentą žiūrėti čia…)

2018 m.01 – 09 mėn. finansinės būklės ir veiklos ataskaita (dokumentą žiūrėti čia…)

VšĮ Kėdainių PSPC vadovo 2018 metų ataskaita Veiklos ataskaita 2018 metų