2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…) 

2017 m. 01 – 03 mėn. finansinės būklės ataskaita (dokumentą žiūrėti čia…)

2017 m. 01 – 06 mėn. finansinės būklės ir veiklos ataskaita (dokumentą žiūri čia…)

2017 m. 01 – 09 mėn. finansinės būklės ir veiklos ataskaita (dokumentą žiūrėti čia…)

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (dokumentą žiūrėti čia…)

2018 m. 01 – 03 mėn. finansinė ataskaita (dokumentą žiūrėti čia…)

2018 m. 01 – 06 mėn. finansinės būklės ir veiklos ataskaita (dokumentą žiūrėti čia…)

2018 m.01 – 09 mėn. finansinės būklės ir veiklos ataskaita (dokumentą žiūrėti čia…)

VšĮ Kėdainių PSPC 2018 m. veiklos ataskaita 2018 m. veiklos ataskaita20190429

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys20190429

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis dokumentai20190514 (3)