Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2019 m.  I ketvirtį ataskaita

Darbuotojų skaičius I ketvirčio vidutinis DU, Eur I ketvirčio darbuotojų skaičius II ketvirčio vidutinis DU, Eur II ketvirčio darbuotojų skaičius III ketvirčio vidutinis DU, Eur III ketvirčio darbuotojų skaičius
Administracija 1063 30
Gydytojai 1626 67
Slaugytojai 996 156
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1089 32
Kitas personalas 496 23