2018 metų III ketvirtis

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis (fiziniam asmeniui)Eur

Darbo užmokestis (vienam etatui)Eur

Administracija 

42

851

864

Gydytojai 

71

1291

1576

Slaugytojai

144

789

             786   
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

4

707

666

Kitas personalas

46

588 

             634
                      

 

2017 metai

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis (fiziniam asmeniui) Eur

Darbo užmokestis (vienam etatui) Eur

Gydytojai

73

1115

1307

Slaugytojai

162

631

631

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

8

772

851

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

18

676

663

Kitas personalas

52

472

515

Viso:

313

           723            761