Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2019 m.  I-IV ketvirtį ataskaita

  I ketvirčio vidutinis DU, Eur I ketvirčio darbuotojų skaičius II ketvirčio vidutinis DU, Eur II ketvirčio darbuotojų skaičius III ketvirčio vidutinis DU, Eur III ketvirčio darbuotojų skaičius IV ketvirčio vidutinis DU, Eur IV ketvirčio darbuotojų skaičius        
Administracija 1063 30 1082 31 1251 31 1402 31        
Gydytojai 1626 67 1688 68 1871 68 1861 67        
Slaugytojai 996 156 1037 158 1116 158 1185 155        
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1089 32 1198 32 1214 32 1324 32        
Kitas personalas 496 23 471 23 508 22 554 25        
       

Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2020 m.  I -II ketvirtį ataskaita

I ketvirčio vidutinis DU, Eur I ketvirčio darbuotojų skaičius II ketvirčio vidutinis DU, Eur II ketvirčio darbuotojų skaičius III ketvirčio vidutinis DU, Eur III ketvirčio darbuotojų skaičius IV ketvirčio vidutinis DU, Eur IV ketvirčio darbuotojų skaičius
Administracija 1503 30 156830  
Gydytojai 1844 66 2216  61  
Slaugytojai 1166 156 1651140
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1270 34 1708 47 
Kitas personalas 567 26 66125