2018 metų III ketvirtis

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis (fiziniam asmeniui)Eur

Darbo užmokestis (vienam etatui)Eur

Administracija 

42

851

864

Gydytojai 

71

1291

1576

Slaugytojai

144

789

             786   
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

4

707

666

Kitas personalas

46

588 

             634
                      

 

2018 metų IV ketvirtis

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis (fiziniam asmeniui) Eur

Darbo užmokestis (vienam etatui) Eur

Administracija 

43

855

855

Gydytojai

71

1250

1522

Slaugytojai

142

789

801

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

4

725

683

Kitas personalas

47

621

676