Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį už 2019 m.  I – III ketvirtį ataskaita

Darbuotojų skaičius I ketvirčio vidutinis DU, Eur I ketvirčio darbuotojų skaičius II ketvirčio vidutinis DU, Eur II ketvirčio darbuotojų skaičius III ketvirčio vidutinis DU, Eur III ketvirčio darbuotojų skaičius
Administracija 1063 30 1082 31 1251 31
Gydytojai 1626 67 1688 68 1871 68
Slaugytojai 996 156 1037 158 1116 158
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1089 32 1198 32 1214 32
Kitas personalas 496 23 471 23 508 22