2018 metų I ketvirtis

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis (fiziniam asmeniui)Eur

Darbo užmokestis (vienam etatui)Eur

Gydytojai

72

1146

1339

Slaugytojai

161

644

634

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

8

787

              831  
Kiti specialistai, turintys spec.vidurinį išsilavinimą

18

686

667

Kitas personalas

50

473 

              501
                      

 

2017 metai

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis (fiziniam asmeniui) Eur

Darbo užmokestis (vienam etatui) Eur

Gydytojai

73

1115

1307

Slaugytojai

162

631

631

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

8

772

851

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

18

676

663

Kitas personalas

52

472

515

Viso:

313

           723            761