Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kėdainių r.

Projekto pavadinimas

,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kėdainių r.“

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – mažinti Kėdainių rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Uždavinys – įgyvendinti priemones, gerinančias ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams Kėdainių rajone.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatas – 54 tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu.

Įgyvendinimo laikas

2018 m. rugpjūčio mėn.- 2022 m. rugpjūčio mėn.

Projekto vertė

21.131,76 Eur

Savivaldybės lėšos

1.584,89 Eur

Kontaktiniai asmenys

Projekto vykdytojas Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras. Jūratė Vaitonienė, programų koordinatorė, (8 347) 50601, el. paštas vaitoniene@yahoo.com.

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras

Psichologinės ir socialinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims

Projekto vykdytojas VšĮ Šeimos santykių institutas

Projekto partneriai: VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras.

Projekto pavadinimas

,,Psichologinės ir socialinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – teikti psichologinę ir socialinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims.

Uždavinys – gerinti sergančiųjų onkologinėmis ligomis socialinę ir emocinę sveikatą, mažinant sveikatos paslaugų prieinamumo netolygumus.

Laukiami rezultatai

Psichologinė (individuali ir grupėje) ir socialinė pagalba bei motyvavimas bus suteikta 100 asm., gyvenančių Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių raj. kaimo vietovėse, iš jų Kėdainių rajone – 27.

Įgyvendinimo laikas

2019 m. balandžio – 2020 m. spalio mėn.

Projekto vertė

133.309,23 Eur

Kontaktiniai asmenys

Jūratė Vaitonienė, programų koordinatorė, (8 347) 50601, el. paštas vaitoniene@yahoo.com

Audronė Kugienė, projekto socialinė konsultantė, 8 611 84397.

Daugiau informacijos:

Tel. Nr. (8 37) 750935, el. p. pagalba@ssinstitut.lt

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre

Projekto vykdytojas Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras.

Projekto pavadinimas

,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre“

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – pagerinti įstaigos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinėms Kėdainių rajono gyventojų grupėms.

Uždavinys – modernizuoti pirminės asmens sveikatos priežiūros centro infrastruktūrą, atnaujinant patalpas ir įsigyjant įrangą, reikalingą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Laukiami rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro bei Šėtos, Krakių, Pelėdnagių, Josvainių ambulatorijų  infrastruktūra: įsigyta medicininė ir kita įranga, tikslinių transporto priemonių, skirtų pacientų lankymui namuose, atnaujintos patalpos, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ir pritaikytos asmenims su negalia. Tikimasi, kad projekto naudą pajus apie 40 000 rajono gyventojų.

Įgyvendinimo laikas

2019 m. balandžio  mėn.- 2020 m. lapkričio mėn.

Projekto vertė

488.902,72Eur

Savivaldybės lėšos

36.667,71Eur

Kontaktiniai asmenys

Jūratė Vaitonienė, programų koordinatorė, (8 347) 50601, el. paštas vaitoniene@yahoo.com

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras