Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kėdainių r.

Projekto pavadinimas

,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kėdainių r.“

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – mažinti Kėdainių rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Uždavinys – įgyvendinti priemones, gerinančias ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams Kėdainių rajone.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatas – 54 tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu.

Įgyvendinimo laikas

2018 m. rugpjūčio mėn.- 2022 m. rugpjūčio mėn.

Projekto vertė

21.131,76 Eur

Savivaldybės lėšos

1.584,89 Eur

Kontaktiniai asmenys

Projekto vykdytojas Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras. Jūratė Vaitonienė, programų koordinatorė, (8 347) 50601, el. paštas vaitoniene@yahoo.com.

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras