„Kėdainių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kompetencijos tobulinimas teikiamoms paslaugoms gerinti“

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2009 m. rugpjūčio 10 d. – 2011 m. rugpjūčio 9 d.
Projekto vykdytojas Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras
Projekto partneriai VšĮ Akademijos ambulatorija

VšĮ Dotnuvos ambulatorija

VšĮ Gudžiūnų ambulatorija

VšĮ Josvainių ambulatorija

VšĮ Krakių ambulatorija

VšĮ Lančiūnavos ambulatorija

VšĮ Pelėdnagių ambulatorija

VšĮ Pernaravos ambulatorija

VšĮ Šėtos ambulatorija

Projekto tikslas Tobulinti sveikatos priežiūros įstaigų visų lygių darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įstaigų reikmių ir darbo rinkos pokyčių, siekiant teikti kokybiškas paslaugas.
Projekto uždaviniai Sustiprinti pagrindinius vadybinius gebėjimus.

Sustiprinti specialiuosius ir bendruosius gebėjimus.

Tarpiniai tikslai, uždaviniai Tobulinti įstaigos darbo organizavimo procesus (pacientų srauto valdymas, darbo procedūrų optimizavimas).

Padidinti bendrą pacientų pasitenkinimą paslaugomis (kofliktinių situacijų skaičiaus sumažinimas).

Numatytos veiklos Vadybos ir personalo valdymo mokymai.

Pacientų aptarnavimo, medicinos ir bendrieji mokymai.

Projekto biudžetas: ES struktūrinių fondų finansavimas – 1 547 160 Lt

Vykdytojų ir partnerių lėšos – 273 029 Lt

 

1. Vadybos mokymai
Vadovavimo meistriškumas Suteikti pagrindinių efektyvaus vadovavimo įgūdžių bei įrankių, leidžiančių efektyviai valdyti savo laiką, darbą bei žmones: greita personalo adaptacija, tikslų nustatymas, motyvavimo įgūdžiai, situacinis vadovavimas, kontrolė, profesinių įgūdžių vystymas.
Pokyčių valdymas įstaigose Bus suteikti praktiniai įgūdžiai, leidžiantys nugalėti pasipriešinimą ir sėkmingai įgyvendinti pokyčius; nagrinėjami būdai, leidžiantys greitai ir efektyviai vesti organizacijas pokyčių keliu; praktiškai sudaroma krizių prevencijos ir pokyčių diegimo programa.
Strateginis planavimas Suteikti strateginio mąstymo įrankius, siekiant parengti įstaigų strategiją, Formuoti procesinį požiūrį į organizacijos valdymą (strateginė lyderystė ir organizacijos kultūros kūrimas).
2. Personalo valdymo mokymai
Darbuotojų ugdymo ir motyvavimo mokymai Vadovams suteikti žmonių potencialo išlaisvinimo ir atsakomybės suaktyvinimo įrankius, bus sudarytas veiksmų planas, kuris padės taikyti įgytus įgūdžius savo darbo vietoje – išmoks sudaryti konkretų veiksmų planą, padedantį žmonėms siekti savo asmeninių ir profesinių tikslų.
3. Pacientų aptarnavimo mokymai
Pacientų aptarnavimo standarto kūrimas Suteikti aiškius pacientų (klientų) aptarnavimo standartų kūrimo įrankius: dalyviai sudarys aptarnavimo kokybės užtikrinimo veiksmų planą ir sukurs pacientų aptarnavimo standartą.
Pacientų aptarnavimo principai ir įgūdžiai Ypatingas dėmesys skiriamas tinkamo požiūrio į pacientą formavimui: praktiškai nagrinėja realias aptarnavimo situacijas bei turi galimybę išmatuoti savo aptarnavimo įgūdžius.
Konfliktų ir streso valdymas Parengti darbuotojus darbui ekstremaliomis situacijomis, t.y. teikiant sveikatos priežiūros paslaugas agresyviems, savo elgesį neadekvačiai vertinantiems pacientams.
Praktiniai psichologinių krizių prevencijos aspektai Geriau susipažinti su krizių prevencijos, intervencijos ir postvencijos reiškiniais ir jų įveikos būdais bei išmokti juos praktiškai panaudoti.
Deontologija ir emocijos mediko darbe Savikontrolė. Emocijų valdymo nauda darbuotojui, pacientui, komandai, įstaigai. Tarpasmeninė parama ir bendradarbiavimas.
Sauga, sveikata ir darbo sąlygos Padėti įstaigoms sukurti darniai veikiančią saugos, sveikatos ir darbo aplinkos gerinimo sistemą, suteikiant reikiamas žinias ir įgūdžius slaugos specialistams, kad jie sugebėtų įvertinti supančią aplinką, kylančius pavojus gyvybei, sveikatai ir darbingumui bei kaip jų išvengti.
Teisės pagrindai (medicinos ir darbo teisė) Paciento ir gydytojo teisinių santykių ypatumai. Paciento teisių pažeidimo samprata. Paciento teisė skųstis. Paciento informuotas sutikimas. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymas. Paciento teisių gynimo teisme ypatumai. Pagrindinės problemos pacientų teisių užtikrinimo srityje.
Kompiuterinis raštingumas (Med.I.S) (Med.I.S) – medicininė informacinė sistema, skirta medicinos įstaigoms. Pagrindinės funkcijos bei galimybės: kabinetų/gydytojų užimtumo/eilių formavimas, išankstinė registracija, asmens sveikatos istorijos pildymas, pacientui atliktų tyrimų rezultatų kaupimas, spausdinimas bei analizė.
Anglų kalba (Medical English) Tobulinami dalykinės kalbos (Medical English) įgūdžiai, plečiamas anglų kalbos žodynas, tobulinama specifinė medicinos terminija. Lavinamas kalbos sklandumas ir laisvumas, tobulinami profesiniai komunikaciniai rašymo ir kalbėjimo įgūdžiai, lavinamas medicinos terminų vartojimas dalykiniame kontekste, mokoma įvairių komunikacinių, pokalbio valdymo strategijų.
4. Medicinos mokymai
Medicininių atliekų tvarkymas sveikatos priežiūros įstaigose Išnagrinėti medicininių atliekų tvarkymo procedūras, apibrėžti gero medicininių atliekų tvarkymo reikalavimus, tokiu būdu sumažinant šio proceso kintamumą, apsaugant sveikatos priežiūros įstaigų pacientų ir personalo sveikatą, gyvybę ir interesus.
Traumų ir ūmių būklių gydymo bei pagalbos praktiniai aspektai Išmokyti skubiosios reanimacinės pagalbos veiksmų pagal tarptautinius standartus. Supažindinti su skubios pagalbos teikimo principais įvairiomis sąlygomis.
Vidaus ligų diagnostika Pristatyti naujoves, aktualijas, patirtį, atsižvelgiant į mokslo pažangą, naujas technologijas.
Racionalus antibiotikų naudojimas Skatinti racionalų, kartu ir veiksmingą antimikrobinių vaistų vartojimą, įvertinant sukėlėjo, ligos, sergančio asmens ypatybes, nepamirštant antibiotikų daromo poveikio visos Lietuvos ekologijai.
5. Bendrieji mokymai
Komandos formavimas Padidinti kiekvieno darbuotojo asmeninę ir komandinę atsakomybę už galutinių rezultatų pasiekimus. Supažindinti su darbo komandoje principais, vaidmenimis ir nauda kiekvienam komandos nariui.
Kompiuterinis raštingumas (bendrieji įgūdžiai) Suteikti dalyviams pakankamai žinių apie informacijos technologiją ir išmokyti sugebėti naudotis kompiuteriu bei dažniausiai naudojama taikomąja programine įranga.
Anglų kalba (bendrinė) Lavinami keturių pagrindinių kalbinių sričių įgūdžiai: klausymo, kalbėjimo, skaitymo bei rašymo anglų kalba. Lavinamas kalbos sklandumas ir laisvumas, tobulinami profesiniai komunikaciniai rašymo ir kalbėjimo įgūdžiai, lavinamas specifinių terminų vartojimas dalykiniame kontekste, mokoma įvairių komunikacinių, pokalbio valdymo strategijų.