Informacija

 

Pacientas, atvykęs į polikliniką, kreipiasi į registratūrą.


NORINT TAPTI VŠĮ KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PACIENTU, asmuo privalo registratūrai pateikti:

1.      asmens dokumentą - pasą, vairuotojo pažymėjimą, vaikas - gimimo liudijimą;

2.     draustumą įrodantį dokumentą - socialinio draudimo, sveikatos draudimo, pensininko, invalido, darbo biržos pažymėjimą.

Pastaba: už prisirašymo dokumentų tvarkymą poliklinikai pacientas moka 0,29 Eur. Jei gydymo įstaiga per metus keičiama antrą ir daugiau kartų, tuomet kiekvieną kartą už prirašymo dokumentų tvarkymą pacientas įstaigai moka 2,90 Eur. 


KOMPENSUOJAMIEJI VAISTAI pacientams išrašomi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą. 


KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ PASAI – išduodami pacientams Suaugusiųjų poliklinikos 35 kab. (II aukštas). Išnaudojus visus receptus, esančius vaistų pase, reikia sumokėti 1,- Eur Kėdainių PSPC kasoje už vaistų paso pakeitimą ir su kasos čekiu kreiptis į 35 kab. Tą pačią dieną išduodamas naujas kompensuojamųjų vaistų pasas. Jei šis dokumentas pamestas, jame trūksta receptų ar buvo kitaip sugadintas, į kasą reikia mokėti 14,- Eur už naujo vaistų paso išdavimą. 


MIRTIES LIUDIJIMŲ IŠRAŠYMO TVARKA. Mirus pacientui, prisirašiusiam VšĮ Kėdainių PSPC, mirties liudijimą išrašo šeimos gydytojas arba, jam nesant, kitas šeimos gydytojas įstaigos darbo laiku. Šeštadieniais mirties liudijimus išrašo budintis šeimos gydytojas nuo 8-12 val. Įtarus smurtinę mirtį, mirties liudijimą po teismo medicinos ekspertizės išrašo teismo medicinos ekspertas. Kai mirties priežastis neaiški, reikalingas patologoanatominis tyrimas, mirties liudijimą išrašo tyrimą atlikęs gydytojas patologoanatomas.

Mirusiojo artimieji, atvykę mirties liudijimo, turi turėti savo asmens dokumentą, mirusiojo pasą ar asmens tapatybės kortelę ir jo kompensuojamųjų vaistų pasą. Jei mirusiajam buvo kviesta greitoji medicinos pagalba, artimieji turi turėti greitosios medicinos pagalbos išrašytą mirties konstatavimo pažymą.

 

atgal