Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. Elektroninis paštas

Audronė Rimkevičienė

Direktorė (8 347) 515 73 a.rimkeviciene@kedainiupspc.lt

Laima Juodeikienė

Direktoriaus pavaduotoja klinikiniam darbui (8 347) 514 85 juodeikienelaima@yahoo.com

Jūratė Judickienė

Direktoriaus pavaduotoja organizaciniam metodiniam darbui  (8 347) 507 09 jjudickiene@gmail.com

Laima Antanaitienė

Vyriausioji slaugos administratorė (8 347) 536 30 laima.antanaitiene@gmail.com

Diana Masiokienė

Personalo specialistė, atsakinga už korupcijos prevenciją (8 347) 546 39 d.masiokiene@kedainiupspc.lt

Olga Urbonienė

Vyriausioji buhalterė (8 347) 51594 o.urboniene@kedainiupspc.lt