PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Kėdainių

pirminės sveikatos  priežiūros

direktoriaus 2013 m.gruodžio 31 d. įsakymu Nr.121

Papildyta 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr.12

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų 1997-06-24 Reorganizavimo į valstybines ir savivaldybių sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas įstatymu Nr. VIII – 297 ir Kėdainių rajono Tarybos 1997-09-19 sprendimu Nr. 99, įregistruota Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, kodas 191045757.Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885), adresas – J.Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai.
 3. Viešoji įstaiga Kėdainių PSPC veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos norminiais aktais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.
 4. Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste – PSPC) – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinis finansavimo šaltinis – Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, gaunamos (sveikatos draudimo įstatymo numatyta tvarka) pagal sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa.
 5. Viešoji įstaiga Kėdainių PSPC teikia sveikatos priežiūros paslaugas asmenims, kurie jų prašymu, pasirinko šią pirminės sveikatos priežiūros įstaigą.
 6. Šios taisyklės reglamentuoja struktūrinių padalinių esančių Budrio 5, Kėdainiai, ambulatorijų (Akademijos, V. Ruokio g.5, Akademijos mstl.; Dotnuvos, Vytauto g.37, Dotnuvos mstl.; Krakių, J.Basanavičiaus g.6, Krakių mstl.; Gudžiūnų, Tujų g.53, Gudžiūnų mstl.; Pernaravos, J.Juškytės g. 24, Pernaravos mstl.; Lančiūnavos, Liepų al.2, Lančiūnavos k.; Šėtos, Turgaus g.7, Šėtos mstl.; Pelėdnagių, Beržų g.4, Pelėdnagių k.; Josvainių, Gojaus g.7, Josvainių mstl.), kaimo medicinos punktų (Aristavos, Naujoji g. 9, Aristavos k., Kalnaberžės, Beržų g. 60, Kalnaberžės k.; Keleriškių, Jaunimo g. 41, Keleriškių k.; Sirutiškio, Žemaičių g. 1D, Sirutiškio k.; Surviliškio, Bališkių g. 13, Surviliškio k.; Tiskūnų, Tiskūnų g. 7, Tiskūnų k.; Mantviliškio, Liepos 6-osios g. 18, Mantviliškio k.; Šlapaberžės, Miškų g. 3A, Šlapaberžės k.; Miegėnų, Draugystės g. 21, Miegėnų k.; Vainikų, Nevėžio g. 39, Vainikų k.; Kunionių, Liepų g. 22, Kunionių k., Skaistgirių, Eglių g. 4, Skaistgirių k.; Pajieslio, Ateities g.1, Pajieslio k.; Petkūnų, Petkūnų g. 8, Petkūnų k.; Truskavos, Liepų g. 2, Pavermenio k.; Okainių, Karališkoji g. 38, Okainių k.; Nociūnų, Pėdžių g.11, Nociūnų k., Beinaičių, Šilainėlių g.1, Beinaičių k.; Labūnavos, Serbinų g.1, Labūnavos k.; Langakių, Langakių g. 17, Langakių k.; Aluonos, Kaštonų g. 15, Paaluonio k.; Pagirių, Liepų g.12, Pagirių mstl.) ir AB „Lifosa”, Juodkiškio g. 50, Kėdainiai, medicinos punkto darbą.
 7. Šių taisyklių privalo laikytis visi VšĮ Kėdainių PSPC darbuotojai ir pacientai.
 8. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA 
 9. Viešosios įstaigos Kėdainių PSPC struktūrą sudaro:

7.1.  Administracija;

7.2.  BPG terapijos skyrius;

7.3.  BPG pediatrijos skyrius;

7.4.  Dantų gydymo skyrius;

7.5.  Psichikos sveikatos skyrius;

7.6.  Psichiatrijos dienos stacionaras;

7.7.  Greitosios medicinos pagalbos skyrius;

7.8.  Ūkio dalis.

7.9.  Ambulatorijos:

7.9.1.       Akademijos ambulatorija;

7.9.2.       Dotnuvos ambulatorija;

7.9.3.       Gudžiūnų ambulatorija;

7.9.4.       Josvainių ambulatorija;

7.9.5.       Krakių ambulatorija;

7.9.6.       Lančiūnavos ambulatorija;

7.9.7.       Pelėdnagių ambulatorija;

7.9.8.       Pernaravos ambulatorija;

7.9.9.       Šėtos ambulatorija;

7.10.   Medicinos punktai:

7.10.1.     Aristavos medicinos punktas;

7.10.2.     Kalnaberžės medicinos punktas;

7.10.3.     Keleriškių medicinos punktas;

7.10.4.     Sirutiškio medicinos punktas;

7.10.5.     Surviliškio medicinos punktas;

7.10.6.     Tiskūnų medicinos punktas;

7.10.7.     AB „Lifosa” medicinos punktas;

7.10.8.     Mantviliškio medicinos punktas;

7.10.9.     Šlapaberžės medicinos punktas;

7.10.10.   Miegėnų medicinos punktas;

7.10.11.   Vainikų medicinos punktas;

7.10.12.   Kunionių medicinos punktas;

7.10.13.   Skaistgirių medicinos punktas;

7.10.14.   Pajieslio medicinos punktas;

7.10.15.   Petkūnų medicinos punktas;

7.10.16.   Truskavos medicinos punktas;

7.10.17.   Okainių medicinos punktas;

7.10.18.   Nociūnų medicinos punktas;

7.10.19.   Beinaičių medicinos punktas;

7.10.20.   Labūnavos medicinos punktas;

7.10.21.   Langakių medicinos punktas;

7.10.22.   Aluonos medicinos punktas;

7.10.23.   Pagirių medicinos punktas.

III.    ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS 

 1. VšĮ Kėdainių PSPC (Budrio g. 5, Kėdainiai) darbo laikas darbo dienomis 7.00 – 17.00, šeštadieniais – 8.00 – 12.00.
 2. Ambulatorijų darbo laikas darbo dienomis:

9.1.     Akademijos ambulatorija (V. Ruokio g.5, Akademijos mstl.) 8.00 – 15.00;

9.2.     Dotnuvos ambulatorija (Vytauto g.37, Dotnuvos mstl.) 8.00 – 15.00;

9.3.     Gudžiūnų ambulatorija (Tujų g.53, Gudžiūnų mstl.) 8.00 – 15.00;

9.4.     Josvainių ambulatorija (Gojaus g.7, Josvainių mstl.) 8.00 – 15.00;

9.5.     Krakių ambulatorija (J.Basanavičiaus g.6, Krakių mstl.) 8.00 – 15.00;

9.6.     Lančiūnavos ambulatorija (Liepų al.2, Lančiūnavos k.) 8.00 – 15.00;

9.7.     Pelėdnagių ambulatorija (Beržų g.4, Pelėdnagių k.) 8.00 – 15.00;

9.8.     Pernaravos ambulatorija (J.Juškytės g. 24, Pernaravos mstl.) 8.00 – 15.00;

9.9.     Šėtos ambulatorija (Turgaus g.7, Šėtos mstl.) 8.00 – 15.00.

 1. Kaimo medicinos punktų darbo laikas:

10.1.   Aristavos (Naujoji g. 9, Aristavos k.) – 8.00 – 15.00, šeštadieniais – 8.00 – 12.00.

10.2.   Kalnaberžės  (Beržų g. 60, Kalnaberžės k.) – 8.00 – 12.00.

10.3.   Keleriškių (Jaunimo g. 41, Keleriškių k.) – 8.00 – 14.00, šeštadieniais –  8.00 –  12.00.

10.4.   Sirutiškio (Žemaičių g. 1 D, Sirutiškio k.) – 8.00 – 12.00.

10.5.   Surviliškio (Bališkių g. 13, Surviliškio k.) – 8.00 – 13.00.

10.6.   Tiskūnų  (Tiskūnų g. 7, Tiskūnų k.) – 8.00 – 15.00, šeštadieniais – 8.00 – 12.00.

10.7.   Mantviliškio (Liepos 6-osios g. 18, Mantviliškio k.) – 13.00 – 14.00.

10.8.   Šlapaberžės  (Miškų g. 3A, Šlapaberžės k.)

Antradieniais 9.00 – 14.30

Trečiadieniais 9.00 – 14.30

Ketvirtadieniais 9.00 – 14.30

Penktadieniais 9.00 – 14.30

10.9.      Miegėnų (Draugystės g. 21, Miegėnų k.)

Antradieniais 9.00 – 12.00

Ketvirtadieniais 9.00 – 12.00

10.10.    Vainikų  (Nevėžio g. 39, Vainikų k.)

Antradieniais 8.00 – 12.00

Ketvirtadieniais 8.00 – 12.00

10.11.    Kunionių  (Liepų g. 22, Kunionių k.)

Pirmadieniais 8.00 – 12.00

Trečiadieniais 8.00 – 12.00

Penktadieniais 8.00 – 12.00

10.12.    Skaistgirių (Eglių g. 4, Skaistgirių k.)

Antradieniais 8.00 – 14.00

Ketvirtadieniais 8.00 – 14.00

10.13.    Pajieslio (Ateities g.1, Pajieslio k.)

Antradieniais 9.00 – 12.00

Ketvirtadieniais 9.00 – 12.00

10.14.    Petkūnų (Petkūnų g. 8, Petkūnų k.)

Pirmadieniais 8.00 – 12.00

Trečiadieniais 8.00 – 12.00

Penktadieniais 8.00 – 12.00

10.15.    Truskavos  (Liepų g. 2, Pavermenio k.) – 8.30 – 11.30.

10.16.    Okainių (Karališkoji g. 38, Okainių k.) – 8.00 – 12.00.

10.17.    Nociūnų (Pėdžių g.11, Nociūnų k.) – 11.00 – 13.00 (pagal iš anksto sudarytą grafiką).

10.18.    Beinaičių  (Šilainėlių g.1, Beinaičių k.) – 8.00 – 10.00 (pagal iš anksto sudarytą grafiką).

10.19.    Labūnavos (Serbinų g.1, Labūnavos k.) – 15.30 – 17.00.

10.20.    Langakių (Langakių g. 17, Langakių k.)

Antradieniais 8.00 – 12.00

Ketvirtadieniais 9.00 – 12.00

Penktadieniais 9.00 – 12.00

10.21.    Aluonos (Kaštonų g. 15, Paaluonio k.)

Antradieniais 13.00 – 15.00

Ketvirtadieniais 8.00 – 12.00

10.22.    Pagirių (Liepų g.12, Pagirių mstl.) – 8.00 – 12.00.

 1. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA 
 2. Visi, besikreipiantys į PSPC pacientai, turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Pacientai, besikreipiantys į VšĮ Kėdainių PSPC (Budrio g. 5, Kėdainiai), registruojami registratūrose tiesiogiai kreipiantis į registratorius, telefonais (8 347) 61434 (terapijos skyriaus registratūra) ir (8 347) 61555 (pediatrijos skyriaus registratūra) arba internetu įstaigos svetainėjewww.kedainiupspc.lt. Šeimos gydytojų iškvietimai į namus registruojami kasdien tel. (8 347) 61434 ir tel. (8 347) 61555 nuo 7 val. iki 11 val., šeštadieniais – 8 val. iki 11 val.
 4. Pas ambulatorijose dirbančius gydytojus registruotis iš anksto ar išsikviesti gydytoją į namus galima telefonais:

13.1.      Akademijos ambulatorija tel. (8 347) 37103;

13.2.      Dotnuvos ambulatorija tel. (8 347) 39133;

13.3.      Gudžiūnų ambulatorija tel. (8 347) 45346;

13.4.      Josvainių ambulatorija tel. (8 347) 77010;

13.5.      Krakių ambulatorija tel. (8 347) 38297;

13.6.      Lančiūnavos ambulatorija tel. (8 347) 41788;

13.7.      Pelėdnagių ambulatorija tel. (8 347) 67608;

13.8.      Pernaravos ambulatorija tel. (8 347) 42130;

13.9.      Šėtos ambulatorija tel. (8 347) 35136.

 1. Psichikos sveikatos skyrius teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas viso rajono gyventojams, prisirašiusiems prie rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų. Pacientai registruojami registratūroje arba telefonais (8 347) 61434; (8 347) 61555.
 2. Greitosios medicinos pagalbos skyrius teikia skubios medicinos pagalbos paslaugas Kėdainių rajono teritorijoje. Iškviesti greitosios medicinos pagalbos brigadą galima telefonu: Teo – 03; Omnitel – 103; Bitė – 033; Tele 2 – 033.
 3. Pasibaigus VšĮ Kėdainių PSPC ir jo padalinių – ambulatorijų darbo laikui, savaitgaliais ir švenčių dienomis pacientams medicininę pagalbą teikia VšĮ Kėdainių ligoninės priėmimo skyrius.
 4. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA KĖDAINIŲ PSPC
 5. VšĮ Kėdainių PSPC teikiamos šios nemokamos paslaugos:

17.1.      sveikatą grąžinančios medicinos pagalbos paslaugos (atvykusiems į PSPC ir pacientams namuose):

17.1.1.     būtinoji medicinos pagalba;

17.1.2.     ligų diagnozavimas ir jų gydymas pagal kompetenciją;

17.1.3.     gydymo tęstinumo užtikrinimas;

17.2.      prevencinės medicinos paslaugos:

17.2.1.     sveikatos ugdymas ir ligų profilaktika;

17.2.2.     profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai;

17.2.3.     vaikų ir suaugusiųjų skiepijimas;

17.2.4.     naujagimių, kūdikių ir vaikų raidos stebėjimas;

17.2.5.     nėščiųjų stebėjimas;

17.3.          reabilitacinės priemonės:

17.3.1.     negalios ištiktų žmonių mokymas adaptuotis aplinkoje ir bendruomenėje;

17.3.2.     negalios ištiktų žmonių šeimos narių mokymas prisitaikyti gyventi visuomenėje;

17.3.3.     psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos;

17.4.      sveikatos ugdymo paslaugos;

17.5.      pacientų slaugymas namuose, nustatant individualius slaugos poreikius bei veiklos tvarką;

17.6.      pacientų darbingumo medicininė ekspertizė, vadovaujantis laikinojo nedarbingumo ekspertizę reglamentuojančiais teisės aktais;

17.7.      laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;

17.8.      siuntimų į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas;

17.9.      odontologinės pagalbos teikimas bendrosios praktikos gydytojo odontologo kompetencijos ribose;

17.10.    mirties konstatavimas ir mirties liudijimų išdavimas, jeigu mirties priežastys aiškios;

17.11.    greitosios medicinos pagalbos paslaugos.

 1. Nemokamų paslaugų teikimo tvarka:

18.1.      būtinosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai visiems Lietuvos Respublikos gyventojams;

18.2.      kitos ambulatorinės paslaugos nemokamai teikiamos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir pasirinkusiems VšĮ Kėdainių PSPC;

18.3.      greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje.

 1. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 2. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:

19.1.      pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;

19.2.      kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras;

19.3.      pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimo. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.

 1. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:

20.1.      pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą;

20.2.      pacientas, VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus nustatyta tvarka, turi teisę pasirinkti šeimos gydytoją;

20.3.      pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę.

 1. Teisė į informaciją:

21.1.      pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;

21.2.      sveikatos priežiūros įstaigoje pacientas turi teisę gauti informaciją apie jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją;

21.3.      pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicininius terminus.

 1. Teisė nežinoti:

22.1.      informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu;

22.2.      šios nuostatos netaikomos, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

 1. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:

23.1.      VšĮ Kėdainių PSPC sveikatos priežiūros specialistai ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu (pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus) į savo šeimos gydytoją (ar įstaigos administraciją) privalo pateikti paciento medicinos dokumentus susipažinimui įstaigoje;

23.2.      paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose;

23.3.      sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia VšĮ Kėdainių PSPC direktorius;

23.4.      su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai;

23.5.      pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis, VšĮ Kėdainių PSPC privalo padaryti ir išduoti įgalioto darbuotojo patvirtintas, medicinos dokumentų kopijas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paciento kreipimosi į sveikatos priežiūros specialistą (ar įstaigos administraciją) dienos;

23.6.      rašytinė informacija apie paciento diagnozę ir gydymą yra mokama ir teikiama vadovaujantis VšĮ Kėdainių PSPC vyriausiojo gydytojo-direktoriaus 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr.90 patvirtintu VšĮ Kėdainių PSPC rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo tvarkos aprašu.

 1. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:

24.1.      paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti , gydyti ar pacientui slaugyti;

24.2.      duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga;

24.3.      visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai;

24.4.      konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;

24.5.      be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas;

24.6.      apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, VšĮ Kėdainių PSPC darbuotojai privalo pranešti teisėsaugos institucijoms.

 1. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą:

25.1.      teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats.

 1. Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomediciniuose tyrimuose:

26.1.      be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus. Sutikimo gali būti prašoma tik išaiškinus pacientui apie nurodyto proceso ir tyrimų tikslą, pobūdį, padarinius ir pavojus. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į mokymo procesą reikalingas ir nepilnamečio atstovo sutikimas;

26.2.      įtraukiant pacientą į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

 1. Informuoto asmens sutikimas gauti sveikatos priežiūros paslaugas:

27.1.      sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duoda (išreiškia) pats pacientas arba jo atstovas;

27.2.      paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo turi būti pagrįstas informacija ir tinkamas;

27.3.      sutikimas laikomas pagrįstas informacija ir tinkamas, jeigu jis atitinka visas šias sąlygas:

27.3.1.     yra duotas asmens, galinčio tinkamai išreikšti savo valią;

27.3.2.     yra duotas, gavus pakankamą ir aiškią informaciją;

27.3.3.     yra duotas paciento (jo atstovo) laisva valia;

27.3.4.     atitinka teisės aktų nustatytus formos reikalavimus;

27.4.      jeigu pacientas pasirašo sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančios formos sutikimą, reiškia, kad pacientas gavo tinkamą informaciją;

27.5.      laikoma, kad savanoriškai į sveikatos priežiūros įstaigą dėl ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs arba į namus sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad tos įstaigos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, jei sveikatos priežiūros įstaiga yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje įstaigoje metu, o šios įstaigos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija;

27.6.      pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats;

27.7.      nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus;

27.8.      nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

27.9.      prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas, kad jam būtų atliekama konkreti chirurginė operacija, invazinė ir (ar) intervencinė procedūra. Toks sutikimas turi būti išreikštas raštu, pasirašant sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančią formą.

 1. Teisė skųstis:

28.1.      pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, turi teisę pateikti skundą VšĮ Kėdainių PSPC direktoriui;

28.2.      skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui per 3 darbo dienas,  nurodant grąžinimo priežastis. VšĮ Kėdainių PSPC pasilieka skundo kopiją;

28.3.      asmuo, pateikiantis skundą, kartu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą;

28.4.      pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos;

28.5.      PSPC, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

 1. Teisė į žalos atlyginimą:

29.1.      pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.

 1. Paciento pareigos:

30.1.      pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis VšĮ Kėdainių PSPC vidaus tvarkos taisyklėmis ir vykdyti jose nurodytas pareigas;

30.2.      pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su VšĮ Kėdainių PSPC specialistais ir darbuotojais;

30.3       pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

30.4.      pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

30.5.      pacientas, kiek įstengdamas, turi suteikti sveikatos priežiūros specialistamas informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai teikti sveikatos priežiūros paslaugas;

30.6.      pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

30.7.      pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

30.8.      pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais VšĮ Kėdainių PSPC darbuotojais ir kitais pacientais;

30.9.      pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų paciento gyvybei.

VII.   GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP PACIENTŲ IR ĮSTAIGOS SPRENDIMO TVARKA

 1. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir įstaigos darbuotojo, pacientas gali kreiptis į VšĮ Kėdainių PSPC direktorių, jo pavaduotojus, vyriausiąjjį slaugos administratorių ar padalinių vadovus.
 2. Dėl diagnostinių ar gydymo klaidų išsiaiškinimo, paciento mirties atveju, pacientas ar jo atstovas turi kreiptis raštu į VšĮ Kėdainių PSPC direktorių, kuris per 20 darbo dienų išnagrinėja atvejį ir pateikia atsakymą pareiškėjui. Jeigu prašymo (skundo) nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo (skundo) gavimo įstaigoje,  direktorius per 15 darbo dienų nuo prašymo (skundo) gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki  termino pabaigos, išsiunčiant  asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodant prašymo (skundo) nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

VIII.  INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS TEIKIMO TVARKA

 1. Informaciją apie paciento sveikatos būklę teikia gydantis gydytojas arba slaugos specialistas savo kompetencijos ribose tik pacientui arba paciento atstovui. Informacija telefonu neteikiama.
 2. Teisinėms institucijoms informacija apie paciento sveikatos būklę teikiama tik gavus oficialų raštišką tų institucijų užklausimą.
 3. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTAMS, KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA 
 4. Išrašai iš asmens sveikatos istorijų ir medicininių dokumentų kopijos pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami paciento lėšomis.
 5. Išrašai iš medicininių dokumentų, reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai, gydymui į kitas gydymo įstaigas, į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, atliekami VšĮ Kėdainių PSPC lėšomis.
 6. Išrašai iš medicininių dokumentų ar jų kopijos, kurių reikalauja teisinės institucijos (prokuratūra, teismas ir t.t.), atliekami VšĮ Kėdainių PSPC lėšomis, kai yra pateiktas oficialus šių institucijų prašymas raštu.
 7. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS
 8. Administracijos darbo laikas 7.00 – 16.00 , pietų pertrauka 12.00 – 12.45.
 9. Registratūros darbo laikas 7.00 – 17.00 , šeštadienį 8.00 – 12.00.
 10. Laboratorijos darbo laikas 7.00 – 17.00.
 11. ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS
 12. VšĮ Kėdainių PSPC darbuotojai, vadovai ir pacientai savo santykius privalo grįsti geranoriškumo, savitarpio supratimo, bendradarbiavimo ir tolerancijos principais.
 13. VšĮ Kėdainių PSPC darbuotojai privalo:

42.1.      laikytis VšĮ Kėdainių PSPC „Pacientų aptarnavimo standarto“ reikalavimų;

42.2.      sąžiningai ir kvalifikuotai dirbti, vykdyti savo pareigybių aprašymų reikalavimus, teisėtus vadovybės nurodymus;

42.3.      laikytis nustatyto gaisrinio rėžimo, žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšio priemonių laikymo vietas, mokėti tas priemones panaudoti, žinoti, kaip jiems elgtis kilus gaisrui, žinoti žmonių evakuavimo planą ir savo pareigas evakuojant žmones, gelbėjant turtą ir kt.;

42.4.      tausoti ir saugoti įstaigos turtą (instrumentus, įrenginius, inventorių ir kt.) neleisti jo gadinti, grobstyti, naudoti savanaudiškiems tikslams;

42.5.      racionaliai naudoti darbui skirtas medžiagas, medikamentus, energetinius resursus;

42.6.      imtis priemonių, kurios pašalintų priežastis arba susidariusias sąlygas, trukdančias normaliai dirbti, keliančias grėsmę darbuotojų bei pacientų sveikatai ar gyvybei, įstaigos turtui;

42.7.      laikytis instrumentų, prietaisų, aparatų, įrangos ir kt. naudojimo taisyklių ir instrukcijų, dirbti tik su techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis;

42.8.      savo darbo vietoje palaikyti tvarką ir švarą, laikytis sanitarijos, higienos ir darbų saugos reikalavimų;

42.9.      apie pakeliui į darbą, iš darbo ar darbo metu patirtas traumas, ūmius sveikatos sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, VšĮ Kėdainių PSPC darbuotojai privalo nedelsdami pranešti įstaigos vadovui, nurodydami įvykio aplinkybes ir pasekmes;

42.10.    PSPC darbuotojai negali teikti sveikatos priežiūros paslaugų ar vykdyti kitas, su šiomis paslaugomis susijusias funkcijas, būdami neblaivūs ar apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų. VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus žodiniu/rašytiniu įsakymu gali būti atliekamas darbuotojų patikrinimas darbo vietoje dėl neblaivumo, girtumo ar apsvaigimo narkotinėmis medžiagomis, rodmenis fiksuojant alkotesteriu, testais. Visi patikrinimai įforminami atitinkamais dokumentais, kuriais remiantis gali būti taikoma drausminės nuobaudos.

42.11.    darbo metu darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus bei segėti identifikacines korteles, kuriose įrašytas darbuotojo vardas, pavardė, pareigos.

XII.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklės gali būti papildomos, tikslinamos ar keičiamos pasikeitus reglamentuojantiems teisės aktams, įstaigos vidaus dokumentams ar darbo organizavimo tvarkai.
 2. Darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos viešai (VšĮ Kėdainių PSPC padalinių skelbimų lentose, įstaigos interneto svetainėje).

____________________