Psichikos sveikatą stiprins sveikatos priežiūros darbuotojai

Nuo šių metų lapkričio mėnesio įgyvendinamas VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro projektas ,,Psichikos sveikatos ir gerovės darbe stiprinimas Kėdainių rajono sveikatos priežiūros darbuotojams“, finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

Kurs psichikos sveikatai palankią aplinką

Projektu siekiama sustiprinti Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC), Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Kėdainių rajono Motinystės mokyklos darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovės darbe pojūtį, kuriant tvarią psichikos sveikatai palankią darbo aplinką.

Projekto dalyvių mokymai vyks šiomis temomis: ,,Streso valdymo praktiniai užsiėmimai“ (vienos dienos mokymuose dalyvaus 17 grupių, iš viso 250 dalyvių); ,,Fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, relaksacijos ir komandinio darbo mokymai“ (vienos dienos mokymuose dalyvaus 5 grupės, iš viso 150 dalyvių); ,,Sąmoningumu grįsto streso valdymo grupės susitikimai“ (24 val. mokymuose dalyvaus 3 grupės Kėdainių PSPC darbuotojų, iš viso 45 asmenys).

Projekto plane neapsiribojama vien dalyvių sveikatos įgūdžių tobulinimo ir prevencinėmis psichikos problemų sprendimo priemonėmis. Siekiant valdyti riziką, VšĮ Kėdainių PSPC bus kuriama ir diegiama psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistema. 15 koordinacinės grupės narių kiekvieno mėnesio susitikimuose naudodami Higienos instituto Lietuvos įmonėms pritaikytą streso darbe vertinimo klausimyną tirs problemas, ieškos jų sprendimo būdų ir parengs streso darbe valdymo planą.

Dalinsis patirtimi

Projekto įgyvendinimo pabaigoje planuojama pasidalinti patirtimi, Kėdainiuose surengiant respublikinę konferenciją: ,,Sveikatos priežiūros darbuotojų psichikos sveikatos ir gerovės darbe užtikrinimas: patirtis ir perspektyvos“. Tuo pačiu bus pristatytas visos projekto veiklos intensyvumo vertinimo tyrimas, nes po kiekvienų užsiėmimų bus prašoma įvertinti jų kokybę.

Projekto trukmė – vieneri metai, įgyvendinimui numatomos išlaidos sudarys apie 50 tūkst. Eur, iš kurių 48 tūkst. Eur skiria Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

Kėdainių PSPC darbuotojams projektą pristačiusi projekto koordinatorė Jūratė Vaitonienė pagarsino medicinos darbuotojų ir pacientų apklausos rezultatus, kurie rodo, kad medicinos darbuotojai dažniau nei kitokio pobūdžio darbą dirbantieji susiduria su stresinėmis situacijomis. Nuolatinis stresas yra vienas iš faktorių, susijusių su psichikos sveikata. Dėl ribotų finansinių išteklių sveikatos priežiūros įstaigų medicinos personalas tik fragmentiškai dalyvauja psichologijos ir bendravimo įgūdžių mokymuose, todėl tie papildomi mokymai ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugos tikrai yra reikalingos.

Laukiami rezultatai, įgyvendinus projektą

Psichinės sveikatos stiprinimas darbe apima bet kokius veiksmus, kurie padeda gerinti psichinę sveikatą, tačiau veiksmingumas yra optimalus tuomet, kai derinamas rizikos valdymas ir darbuotojų sveikatos stiprinimas.

Numatomas projekto dalyvių skaičius – 270 asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojų, iš kurių sveikatos priežiūros specialistai – 255, įvairaus lygio sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, administratoriai – 15.

,,Manome ir tikimės, kad įgyvendinus projektą, pagerės dalyvaujančių įstaigų mikroklimatas, sumažės konfliktų, sustiprės darbuotojų psichikos sveikata, asmeninė iniciatyva bei padidės motyvacija dirbti“, – pristatė projekto vadovė Jūratė Vaitonienė.

Parengė Asta Raicevičienė, VšĮ Kėdainių PSPC atstovė viešiesiems ryšiams