Tuberkuliozės valdymas Kėdainių rajono savivaldybėje

Gruodžio 6 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko seminaras-diskusija ,,Tuberkuliozės valdymas Kėdainių rajono savivaldybėje”, kurios metu aptarta tuberkuliozės epidemiologinė situacija Lietuvoje, Kauno regione, Kėdainių rajone bei šios ligos valdymo galimybės. Pateikta informacija apie DOTS kabineto paslaugų teikimą Kėdainių rajono savivaldybėje, aptartos vykdomos prevencinės programos bei priemonės. Renginys buvo skirtas seniūnijų socialiniams darbuotojams, visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros specialistams,  policijos darbuotojams, tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistams.

Skaitė pranešimus, dalinosi patirtimi

Pranešimą apie tuberkuliozės situaciją Lietuvoje pristatė Dr. Edita Davidavičienė, VšĮ Vilniaus Universiteto Ligoninės Santaros Klinikų Tuberkuliozės Valstybės Informacinės sistemos skyriaus vedėja. Apie sergamumo tuberkulioze epidemiologinę situaciją Kėdainių rajono savivaldybėje ir valdymo galimybes supažindino Orina Ivanauskienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja.

DOTS kabinetų gerąja patirtimi Kauno regione dalinosi Stanislava Manukian, Lietuvos sveikatos universiteto Kauno klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės Ambulatorinio diagnostikos skyriaus vadovė – gydytoja pulmonologė.

Įgyvendina dvi rajono gydymo įstaigos

VšĮ Kėdainių PSPC programų koordinatorė Jūratė Vaitonienė pateikė pranešimą: ,,Tuberkuliozės prevencija ir DOTS kabineto veikla Kėdainių rajono savivaldybėje“. Ji pristatė asmens sveikatos priežiūros įstaigų įgyvendinamas programas Kėdainių rajono savivaldybėje ir aptarė pagrindinius jų veiklos vykdymo aspektus.

Šiuo metu yra įgyvendinamos dvi programos. Viena iš jų, finansuojama Kėdainių rajono savivaldybės:,,Kėdainių rajono tuberkuliozės prevencijos, ankstyvosios diagnostikos, gydymo ir kontrolės 2017- 2022 m. programa“. Ją įgyvendina VšĮ Kėdainių PSPC ir VšĮ Kėdainių ligoninė.

Kaip sakė rajono savivaldybės gydytoja Ramunė Kabošienė, Kėdainių rajono savivaldybėje jau daugelį metų (nuo 2008 m.) vykdoma Tuberkuliozės prevencijos programa. Iš pradžių ši programa buvo finansuojama Visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšomis, šiuo metu finansuojama Savivaldybės biudžeto lėšomis atskira eilute. Iš viso Tuberkuliozės prevencijos ankstyvosios diagnostikos, gydymo ir kontrolės programai (rajono biudžeto lėšomis) 2017-2022 m. numatyta skirti – 272 650 Eur.

Tikslai ir uždaviniai

Programos tikslas – didinti TB profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos, gydymo ir kontrolės Kėdainių rajono gyventojams efektyvumą, taikant integruotą / kompleksinį problemų sprendimo modelį.

Uždaviniai: pritaikyti / atnaujinti specializuotų kabinetų (DOTS, rentgeno) patalpas; įsigyti trūkstamą ir modernizuoti pasenusią rentgeno įrangą, reikalingą tuberkulioze sergančių asmenų išaiškinimo ir atvejo valdymo užtikrinimui; užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, teikiant tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugas; skatinti vaikus ir rizikos grupių suaugusiuosius pasitikrinti sveikatą, integruojant socialinę pagalbą, numatant konkretų laiką rizikos grupėms priklausančių pacientų sistemingam patikrinimui; sudaryti galimybes sveikatos priežiūros specialistų žinių/įgūdžių atnaujinimui.

Įkurtas DOTS kabinetas, įsigytas rentgeno aparatas

Kėdainių PSPC įkurtas DOTS (iš anglų k. – tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas) kabinetas, pritaikytos patalpos ir pradėtos teikti tiesiogiai stebimos trumpo gydymo kurso paslaugos. Taip pat vykdoma ankstyvoji diagnostika vaikams – t. y. tuberkulino mėginiai, darbuotojai kelia kvalifikaciją, vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir informacijos sklaida.

Kėdainių ligoninėje šio projekto lėšomis 2017 m. įrengtos/ atnaujintos rentgeno kabineto patalpos,  įsigytas universalus distancinio valdymo rentgeno diagnostikos aparatas. Pacientams pagal galiojančius dokumentus, atliekama krūtinės ląstos dviejų krypčių rentgenogramos, teikiamos specialisto konsultacijos. Kėdainių ligoninėje per metus vidutiniškai atliekama iki 15 tūkst. krūtinės ląstos rentgenogramų.

DOTS kabineto veikla

J. Vaitonienė pasakojo, kaip programą šiuo metu sekasi įgyvendinti Kėdainių PSPC. Pagrindinė veikla – DOTS paslaugų teikimo Kėdainių rajone, organizavimas. Kabinetas pradėjo veikti 2017 m. DOTS kabinete paslaugas teikia viena bendrosios praktikos slaugytoja, taip pat teikiamos laikinos DOTS paslaugos ambulatorijose. Šio kabineto darbuotoja teikia visapusišką informaciją apie tuberkuliozės gydymo principus, organizuoja paciento paiešką, jei jis neatvyksta išgerti vaistų, padeda spręsti atsiradusias problemas, paduoda pacientui paskirtą kasdienę vaistų dozę, stebi ir kontroliuoja, kaip vaistai išgeriami, išduoda vaistus savaitgaliais ir švenčių dienomis, teikia pacientui paramą (socialinį paketą) ir kt.

Sergančiųjų daugėja 

2017 m. gaunančių DOTS kabineto paslaugas, buvo 27 (9 miesto ir 18  kaimo) pacientai, 2018 m. – 35 (18 miesto ir 17 kaimo) lankytojų. Vyrų ir moterų buvo beveik lygiai, o 2018 m. vyrų padaugėjo.

Vaikų, gaunančių DOTS paslaugas 2017 m. buvo 4 iš miesto, 2 iš kaimo, o 2018 m. – iš miesto 12, iš kaimo – 8. 2017 m. baigė gydymą 14 pacientų, 2018 – 27, 2017 m. 1 pacientas gydymą nutraukė.

DOTS kabinete gydymo trukmė yra įvairi dėl skirtingų priežasčių. Suaugusiems ji dažniausiai trunka 3-4, o vaikams – 3-5 mėn. Pagal šią programą vyksta ankstyvoji diagnostika – t. y. vaikams atliekami tuberkulino mėginiai. Kėdainių PSPC atliktų Mantu mėginių skaičius sudaro 92 proc., iš jų septynmečiams – 88 proc. Teigiama Mantu reakcija nustatyta 8 proc. tirtųjų.

Paslaugos, tuberkulioze sergantiems asmenims

Antroji programa, kurią remia ES struktūriniai fondai kartu su Kėdainių rajono savivaldybe, tai: ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kėdainių rajone”.Tikslas – mažinti Kėdainių rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Uždaviniai – įgyvendinti priemones, gerinančias ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams Kėdainių rajone, taip pat vykdyti informacijos sklaidą bendruomenėje.

Projekto tikslinė grupė – asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems nustatyta tvarka gydytojas pulmonologas paskyrė ambulatorinį tiesioginį stebimą trumpo gydymo kursą, vadinamą DOTS. Pagrindinės priemonės tos, kurios motyvuoja pacientų atvykimą į DOTS kabinetą ir pagerina prieinamumą (kompensuoja transporto išlaidas). Pacientai, kurie lankosi kiekvieną dieną DOTS kabinete, kartą per savaitę gauna dovanų korteles maisto produktams.

Pagrindinės problemos, kurios buvo išskirtos, tai: kaip padidinti rizikos grupės suaugusių, gyvenančių kaime motyvaciją tikrintis, kaip kompensuoti nedraustų asmenų sveikatos tikrinimo išlaidas, kaip padėti ir užtikrinti pacientų atvykimą į paslaugų teikimo vietą bei kaip įtraukti socialinius partnerius, teikiant DOTS paslaugas.

Asta Raicevičienė, atstovė viešiesiems ryšiams