Prisidėjo prie pokyčių kūrimo

Jaunųjų psichiatrų asociacijos nariai, tarp kurių ir VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriaus vedėja dr. Aistė Leleikienė, iniciavo ir kartu su Lietuvos psichiatrų asociacija bei Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacija kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl kardinaliai sumažintų balų įverčių už pirminės sveikatos priežiūros centrų gerus darbo rezultatus, dėl kurių net apie 100 pirminės psichikos sveikatos priežiūros centrų viso Lietuvoje neteko dalies finansavimo 2018 metų II pusmetį. Po raštiško kreipimosi ir posėdžių, matyti rezultatai: nauja įstatymo redakcija ir padidinti balų įverčiai! Džiugina, kad iniciatyva ir veiklumas lemia pasiektus rezultatus.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.