Mokysis diegti streso darbe valdymo standartus

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamą projektą „Psichikos sveikatos ir gerovės darbe stiprinimas Kėdainių rajono sveikatos priežiūros darbuotojams“. Vienas iš projekto įgyvendinimo etapų – VšĮ Kėdainių PSPC psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistemos diegimas. Tikslas – atpažinti, ko organizacijoje trūksta, kad būtų užtikrinta palanki psichosocialinė darbo aplinka ir rasti susidariusių problemų sprendimai. Sausio 21d. įvyko pirmasis streso darbe valdymo standartų diegimo etapas, suformuota koordinavimo grupė, kurią sudaro visų VšĮ Kėdainių PSPC skyrių atstovai.

Psichosocialinės darbo aplinkos sritys

Susitikimo metu moderatorė Danutė Šilkaitienė pristatė pagrindines psichosocialines darbo aplinkos sritis, kurios siejamos su tinkamai valdoma streso darbe rizika: 1. Darbo reikalavimai – veiksniai, susiję su darbo krūviu, struktūra ir darbo aplinka. 2. Darbo kontrolė – darbuotojo įtaka darbo atlikimui. 3,4. Kolegų ir vadovų parama – padrąsinimai, pagalba ir ištekliai, kuriuos teikia organizacija, tiesioginiai vadovai ir kolegos. 5. Santykiai – teigiamų santykių darbe skatinimas, kad būtų išvengta konfliktų ir nepageidaujamo elgesio. 6. Darbo vaidmuo – darbuotojo savo vaidmens organizacijoje supratimas ir konfliktiško vaidmens nejautimas. 7. Pokyčiai – įvairaus masto pokyčių organizacijoje valdymas ir informavimas apie juos.

Bus platinama anoniminė anketa

Standartai diegiami keliais etapais: organizacijos paruošimas; standartų esmės supratimas; anketinė apklausa ir duomenų analizė; veiksmų plano sukūrimas ir įgyvendinimas; veiksmų plano vykdymo kontrolė ir efektyvumo vertinimas.

Situacijos analizei bus naudojamas Jungtinės Karalystės Sveikatos ir saugos agentūros sukurtas ir Higienos institute Lietuvos įmonėms pritaikytas įrankis, skirtas valdyti stresą darbo vietoje. Jau vasario mėnesį visiems įstaigos darbuotojams bus išplatinta anoniminė anketa, analizuojami gauti duomenys, vertinama rizika ir / ar nustatomos stipriosios įstaigos pusės. Skatiname aktyviai dalyvauti, atsakyti taip, kaip galvojate, nes būtent jūsų požiūris į darbo aplinką yra labai svarbus! Vėlesniuose etapuose, aktyvių diskusijų su darbuotojais metu, bus ieškoma būdų nustatytoms problemoms spręsti.

Aptarti standartų diegimo etapai

Koordinavimo grupės susitikimo metu aptarti streso darbe valdymo standartų diegimo etapai. Buvo sudarytas veiksmų planas, t. y. nuspręsta, kokius papildomus klausimus (ne) įtraukti į anketą, kokį anketų skaičių reikia išplatinti, kiek laiko skirti anketos pildymui, kaip vykdyti informacijos sklaidą. Sekantis koordinavimo grupės susirinkimas planuojamas vasario 5 dieną. Daugiau informacijos apie VšĮ Kėdainių PSPC psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistemos diegimą jums suteiks moderatorė D. Šilkaitienė, 45 kab.

Apie neigiamą streso poveikį

Tyrimais įrodyta, kad stresas darbe neigiamai veikiai tiek darbuotojus, tiek visą organizaciją. Užsitęsęs stresas gali turėti neigiamą poveikį darbuotojų fizinei (širdies ligos, nugaros, galvos skausmai, virškinamojo trakto ir kiti sutrikimai) ir psichikos sveikatai (nerimas, depresija, dėmesio sutrikimai ir priimami netinkami sprendimai). Stresas gali lemti darbuotojų žalingą elgesį, kuris netiesiogiai veikia sveikatą bei gerovę, pavyzdžiui, atsiribojimas nuo socialinės aplinkos, agresyvus elgesys, alkoholio/narkotinių medžiagų vartojimas, valgymo sutrikimai ir pan. Streso darbe patyrimas taip pat siejamas su žemu darbuotojų produktyvumo lygiu ir daromomis klaidomis. Neigiamos pasekmės organizacijai – tai padidėjęs dėl ligos praleistų darbo dienų skaičius, dažna darbuotojų kaita, ketinimai išeiti iš darbo, galimų kandidatų įsidarbinti organizacijoje trūkumas, prastesni veiklos rezultatai, dažnesni nelaimingų atsitikimų darbe atvejai, klientų nepasitenkinimas, prastas organizacijos įvaizdis ir galimas bylinėjimasis. Darbuotojų streso darbe patyrimas gali neigiamai veikti likusį personalą.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.