Išplatintas streso darbe vertinimo klausimynas

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą „Psichikos sveikatos ir gerovės darbe stiprinimas Kėdainių rajono sveikatos priežiūros darbuotojams“ ir diegia Psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistemą. Vasario 5 d. antrąjį kartą susirinko suformuota psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistemos koordinavimo grupė, kurią sudaro visų VšĮ Kėdainių PSPC skyrių atstovai. Moderatorė Danute Šilkaitienė pristatė anketą, kurioje pateikti 35 su darbo aplinka susiję klausimai. Apklausos tikslas – išsiaiškinti, ką kiekvienas darbuotojas mano apie darbo sąlygas, su kokia streso rizika susiduria savo darbe, kaip darbo sąlygos veikia darbuotojų gerovę, ar viskas padaryta, kad darbo sąlygos būtų geresnės.
Vasario 6-ąją, susirinkimo metu, klausimynas išdalintas ir rajono ambulatorijų atstovams.

Apibendrinti darbuotojų atsakymai į klausimyno klausimus suteiks informacijos tiek apie organizacijoje tinkamai vykdomus veiksmus, tiek apie galimai kylančias problemas. Stresas patiriamas skirtingai ir žmones gali paveikti nevienodai, todėl būtent kiekvieno įstaigos darbuotojo požiūris į darbo aplinką yra svarbus. Pildant klausimyną, būtina atkreipti dėmesį į pastarųjų 6 mėn. darbo laikotarpį – taip dabartinę padėtį galima bus palyginti su buvusia arba būsima. Išanalizuoti ir apibendrinti rezultatai, nustatytos problemos ir galimi sprendimų būdai bus aptarti susirinkime kovo mėnesį. Atsakymai į klausimyno klausimus yra anonimiški, viešai bus pateikti tik apibendrinti rezultatai. Jei kilo klausimų, prašome susisiekti su moderatore Danute Šilkaitiene telefonu 8 347 50601.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.