Aptarti streso darbe vertinimo klausimyno rezultatai

Įgyvendinant projektą „Psichikos sveikatos ir gerovės darbe stiprinimas Kėdainių rajono sveikatos priežiūros darbuotojams“ susirinkusi psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistemos koordinavimo grupė, kurią sudaro visų VšĮ Kėdainių PSPC skyrių atstovai, aptarė streso darbe vertinimo klausimyno rezultatus.

Vasario pradžioje visiems įstaigos darbuotojams buvo išdalintas streso darbe vertinimo klausimynas (anketos), kurio tikslas – išsiaiškinti, ką kiekvienas darbuotojas mano apie darbo sąlygas, su kokia streso rizika susiduria savo darbe, kaip darbo sąlygos veikia darbuotojų gerovę, ar viskas padaryta, kad darbo sąlygos būtų geresnės.

Kėdainių PSPC psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistemos moderatorė Danutė Šilkaitienė apibendrino streso darbe vertinimo klausimyno, kuriame buvo  pateikti 35 su darbo aplinka susiję klausimai, duomenis. Vertinant rezultatus buvo nustatytos stipriosios ir silpnosios įstaigos pusės. Apibendrinti darbuotojų atsakymai suteikia informacijos tiek apie organizacijoje tinkamai vykdomus veiksmus, tiek apie galimai kylančias problemas.

Buvo išdalintos 314 anketų, užpildytos 275 (88 proc.). Vertinant psichosocialinius veiksnius darbuotojai išskyrė įstaigos ,,stiprybes“, tokias kaip: nepatiria spaudimo dirbti viršvalandžius, gali spręsti, kaip atlikti savo darbą, gali tikėtis tiesioginio vadovo pagalbos iškilus darbo problemai, kolegos suteikia reikiamą paramą ir pagalbą, aiškios pareigos ir atsakomybė, su darbuotojais tariamasi dėl darbo pokyčių ir kt.

Išskirtos įstaigos ,,silpnybės“ bus aptartos įstaigos skyriuose bei parengtas veiksmų planas.

Kitas koordinacinės grupės narių susirinkimas planuojamas gegužės mėnesį.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.