Pristatyti pirminiai veiksmų planai

Įgyvendinant projektą „Psichikos sveikatos ir gerovės darbe stiprinimas Kėdainių rajono sveikatos priežiūros darbuotojams“ vėl rinkosi psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistemos koordinavimo grupė, kurią sudaro visų VšĮ Kėdainių PSPC skyrių atstovai. Susitikimo metu įstaigos skyrių atstovai pristatė sudarytus pirminius veiksmų planus, iš kurių bus formuojamas bendras organizacijos veiksmų planas ir pristatytas tolimesnėms diskusijoms ir įgyvendinimui.

Kovo mėnesį buvo apibendrinti ir pristatyti streso darbe vertinimo klausimyno duomenys. Vertinant rezultatus buvo nustatytos streso patirties darbe stipriosios ir silpnosios įstaigos pusės. Beveik du mėnesius koordinavimo grupės atstovai VšĮ Kėdainių PSPC skyriuose organizavo diskusijų grupes ir rengė pirminius veiksmų planus, kuriuose turėjo pasiūlyti ir išvardyti pasiūlymus bei rekomendacijas, padėsiančias spręsti nustatytas streso patyrimo problemas.

,,Diskusijų grupės ir kitokio pobūdžio pasitarimai suteikė progą darbuotojams aptarti potencialius problemų sprendimus. Darbuotojų ir jų atstovų indėlis, svarstant galimas intervencijas labai svarbus, nes jie geriausiai išmano sritis, kurios identifikuotos rizikos vertinimo metu, turi žinių, kurie problemų sprendimai gali veikti/neveikti praktiškai. Kadangi darbuotojai dalyvavo formuluojant sprendimus, didesnė tikimybė, kad intervencijos pavyks ir jie aktyviai dalyvaus pritaikant sprendimus“, – teigė projekto moderatorė Danutė Šilkaitienė.

Pirminius veiksmų planus komentavo ir pristatė: terapijos skyriaus gydytojų – terapijos skyriaus vedėja Joana Kleivienė, slaugytojų – slaugos paslaugų namuose tarnybos vadovė Sandra Rimkuvienė, pediatrijos skyriaus – laikinai ėjusi pediatrijos skyriaus vedėjos pareigas Viltara Dūdienė, psichikos sveikatos skyriaus – PSS vedėja Aistė Leleikienė, greitosios pagalbos skyriaus – GMP skyriaus vyresnioji slaugos specialistė Jolanta Vaišvilienė, dantų gydymo skyriaus – dantų gydymo skyriaus vyresnioji slaugos specialistė Vanda Junčienė, administracijos ir bendrojo personalo – vyriausioji slaugos administratorė Laima Antanaitienė.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.