Dėl formos 094/A paskirties pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pakeista statistinės apskaitos formos Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ paskirtis, atsisakant jos teikimo ugdymo institucijoms. Gydytojai formos Nr. 094/a ugdymo įstaigoms dėl mokinio ugdymo įstaigoje praleistų dienų pateisinimo neišduos. Pažymima, kad pagal sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančius teisės aktus, gydytojai neteiks informacijos mokykloms apie fizinio krūvio ribojimą po mokinio ligos.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.