Pristatytas ir aptartas streso darbe valdymo sistemos veiksmų planas

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą „Psichikos sveikatos ir gerovės darbe stiprinimas Kėdainių rajono sveikatos priežiūros darbuotojams“ ir diegia Psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistemą. Rugsėjo 24 d. vėl rinkosi suformuota psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistemos koordinavimo grupė, kurią sudaro visų VšĮ Kėdainių PSPC skyrių atstovai.

Jau praėjusiame Psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistemos diegimo etape koordinavimo grupės atstovai VšĮ Kėdainių PSPC skyriuose organizavo diskusijų grupes ir rengė pirminius veiksmų planus. Planuose buvo pasiūlytos ir išvardintos rekomendacijos, padėsiančios spręsti nustatytas streso patyrimo problemas, reikalavimai, vadovo bei kolegų paramos, santykių ir pokyčių srityse.

Šio koordinavimo grupės susitikimo metu moderatorė Danutė Šilkaitienė pristatė bendrą veiksmų planą: dabartinę situaciją, galimus streso darbe valdymo praktinius sprendimus bei laukiamus rezultatus.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.