Regioninėje konferencijoje – patirties pasidalijimas

Lygiai metus VšĮ Kėdainių PSPC buvo vykdytas projektas „Psichikos sveikatos ir gerovės darbe stiprinimas Kėdainių rajono sveikatos priežiūros darbuotojams“, finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Lapkričio 7 d. jo dalyviai bei svečiai buvo pakviesti į projekto baigiamąją regioninę konferenciją: ,,Sveikatos priežiūros darbuotojų psichikos sveikatos ir gerovės darbe užtikrinimas: patirtis ir perspektyvos“, kurios tikslas – pasidalinti patirtimi apie saugių ir sveikatai palankių sąlygų kūrimą sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, tokiu būdu gerinti teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą ir tęstinumą.

Pranešimus skaitė bei patirtimi dalinosi VšĮ Kėdainių PSPC, Kėdainių rajono savivaldybės ir Visuomenės sveikatos biuro specialistai, projekto dalyviai, lektoriai, organizatoriai bei svečiai.

Apie savivaldybės vaidmenį saugant ir stiprinant gyventojų sveikatą, pranešimą skaitė Ramunė Kabošienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

Pranešimą apie dirbančiųjų psichikos sveikatos stiprinimą Kėdainių rajono darbovietėse, pranešimą skaitė Danguolė Avižiuvienė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.

Koks yra fizinio aktyvumo neurobiologinis poveikis ir įtaka protiniam darbingumui, supažindino dr. Aistė Leleikienė, VšĮ Kėdainių PSPC psichikos sveikatos skyriaus vedėja, biomedicinos mokslų daktarė.

Projekto „Psichikos sveikatos ir gerovės darbe stiprinimas Kėdainių rajono sveikatos priežiūros darbuotojams“ rezultatus pristatė VšĮ Kėdainių PSPC programų koordinatorė Jūratė Vaitonienė.

Projekto moderatorė, Kėdainių PSPC sveikatos mokymo organizatorė Danutė Šilkaitienė pristatė, kaip buvo vykdoma psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsena, kuriama ir diegiama streso darbe valdymo sistema Kėdainių PSPC, kaip vertinamas patiriamas stresas darbe bei komentavo streso darbe valdymo sistemos veiksmų planą.

Konferencijoje dalyvavusi psichologė Sigita Petrovė dalinosi mokymų apie dėmesingu įsisamoninimu grįstą streso valdymą patirtimi. Apie fizinio aktyvumo skatinimą, atsipalaidavimo praktikas, fizinės ir emocinės gerovės kūrimo būdus pasakojo Dalia Vengrytė, sveikatos ugdymo pedagogė, šokio, aerobikos ir jogos mokytoja.

Kaip sekėsi vesti streso valdymo užsiėmimus, paskaitą skaitė psichologė Lolita Kuginienė.  

Apie šiuo metu Kėdainių PSPC vykstančius paskutiniuosius projekto mokymus – grupinį profesinių santykių konsultavimą – superviziją, supažindino supervizorės dr. Laima Abromaitienė ir Ramunė Gecaitė.

,,Projektu buvo siekiama sustiprinti Kėdainių PSPC darbuotojų bei projekto partnerių Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Kėdainių rajono Motinystės mokyklos darbuotojų, taip pat rajono įstaigų socialinių bei švietimo darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovės darbe pojūtį, kuriant tvarią psichikos sveikatai palankią darbo aplinką. Ilgalaikėje perspektyvoje tikimės, kad pagerės visų projekte dalyvavusių įstaigų mikroklimatas, geriau gebėsim spręsti iškilusias stresines situacijas, konfliktus ir tuo pačiu galėsime suteikti kokybiškesnes paslaugas pacientams“, – teigė projekto koordinatorė J. Vaitonienė.

Konferencijos dalyvius pasveikino Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Mykolaitienė, VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Audronė Rimkevičienė. 

Asta Raicevičienė, atstovė viešiesiems ryšiams