,,Nuo priklausomybės iki blaivybės išsaugojimo“

Baigėsi nuo šių metų pavasario VšĮ Kėdainių PSPC vykdytas projektas ,,Nuo priklausomybės iki blaivybės išsaugojimo“, finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės. Projekto tikslas – padidinti priklausomybe sergančių asmenų galimybes gerinti psichikos sveikatą – kontroliuoti ligą, palaikyti blaivybės įgūdžius ir taip sumažinti atkryčio riziką. Projekto vykdytojai – Psichikos sveikatos skyriaus  psichologas psichoterapeutas Donatas Lučunas kartu su skyriaus socialinėmis darbuotojomis Lina Dubauskiene ir Aušra Pupkevičiene. Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus, veikiančio Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, specialistėms.

Projekte dalyvavo 16 tikslinės grupės asmenų (Kėdainių rajono asmenys, sergantys priklausomybe nuo alkoholio, taip pat probacijos tarnybos įskaitoje esantys asmenys, turintys problemų dėl alkoholio vartojimo). Pagal Minesotos ir „12 žingsnių“ programą buvo sudarytos dvi grupės, kurioms buvo pravesti grupiniai užsiėmimai po 24 val. (iš viso 48 val.), taip pat buvo pravesta 12 individualių konsultacijų. Organizuoti grupines ir individualias konsultacijas tikslinei grupei pagal Minesotos ir „12 žingsnių“ programą.

Kaip pažymėjo psichologas psichoterapeutas Donatas Lučunas, grupiniai užsiėmimai vyko tomis temomis, kuriomis  buvo siekiama formuoti įgūdžius, padėsiančius atsistoti ant kojų ir išlaikyti blaivybę, susitvarkyti su jausmais bei įvardinant vertybes, kurios vietoj alkoholio būtų kaip pamatas, į kurį silpnumo akimirką projekto dalyviai galėtų atsiremti. 

Užsiėmimų temos buvo šios: grupės suformavimas; lėtinis abstinencijos sindromas; lėtinio abstinencijos sindromo simptomų suvaldymas; atkrytis; atkryčio simptomų atpažinimas; susitvarkymas su atkryčio simptomais; pavojingos situacijos; jausmai; susitvarkymas su jausmais; pyktis ir pykčio suvaldymas; baimė ir nerimas; vertybės.

Programoje dalyvavo daugiau vyresnio amžiaus žmonės, bet buvo ir jaunesnių, didžioji dauguma – vyrai. Dalis projekto dalyvių jau buvo dalyvavę praėjusiais metais vykdytame to paties pavadinimo projekte.

Tikslinės grupės asmenys buvo supažindinti su lėtiniu abstinencijos sindromu, buvo suteiktos žinios apie lėtinio abstinencijos sindromo procesą, buvo didinamas priklausomybės kaip ligos suvokimo laipsnis, lavinami lėtinio abstinencijos sindromo valdymo įgūdžiai. Šiems asmenims buvo suteiktos žinios apie atkryčio procesą, jie buvo supažindinti su atkryčio stadijomis ir etapais, skatinamas dalyvių savęs analizavimas bei gebėjimai atpažinti savo atkryčio simptomus, numatyti ženklus, vedančius prie psichoaktyvių medžiagų pavartojimo. Buvo didinami sugebėjimai susitvarkyti su atkryčio simptomais, siekiant išvengti atkryčio. Tikslinės grupės dalyviai atpažino asmenines pavojingas situacijas, kuriose sunku išlikti blaiviam, buvo lavinami kritinio mąstymo įgūdžiai,  mokomi tvarkytis su pavojingomis situacijomis, didinami sugebėjimai geriau suprasti jausmus ir savijautą bei juos veikiančias priežastis. Taip pat mokomi būdų, kaip susitvarkyti su jausmais ir savijauta, suprasti pyktį, baimę ir nerimą, juos atpažinti bei suvaldyti. Projekto dalyviai įsisąmonino savo vertybes ir jų pagrindu vykstančius gyvenimo pokyčius.

Tikslinės grupės asmenys buvo patenkinti suteiktomis paslaugomis, kadangi pagerėjo jų savijauta, psichologinė gerovė, jie įgijo blaivybę palaikančių įgūdžių. Grupės dalyviai buvo motyvuojami dalyvauti anoniminių alkoholikų grupėse, Kėdainių psichikos sveikatos skyriuje veikiančiose grupėse, skirtose priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.