Apie paslaugų teikimo galimybes – informacija ir telefonu

Nuo 2019 metų gruodžio iki 2022 metų gruodžio Kėdainių rajono savivaldybė vykdo projektą: ,,Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone“, kurio partneris – VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC). Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto vykdymo laikotarpiu planuojama  įgyvendinti priemones, skirtas žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų Kėdainių rajone. Projekto veiklos planavimas remiasi 2008-2018 metų epidemiologinės ŽIV situacijos tarp ŠNV Kėdainiuose analize ir koncentruojasi į mobilių (per gatvės darbuotojus) paslaugų teikimą tikslinės grupės būriavimosi ir / ar gyvenamosiose vietose. Įgyvendinant veiklą, darbuotojai teiks stacionarias paslaugas Žemo slenksčio kabinete ir mobilias paslaugas švirkščiamųjų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartotojų susibūrimo vietose. Iš projekto lėšų įsigyjamos priemonės (atrankiniai greitieji ŽIV, Hepatitų C, B, sifilio testai ir vienkartinės dezinfekcinės ir žaizdų gydymo priemonės). Projekto vykdymo laikotarpiu teikiamos paslaugos: adatų ir švirkštų keitimas, dezinfekcijos priemonių dalijimas, prezervatyvų dalijimas, prieštestinis ir potestinis konsultavimas ir informavimas, tarpininkavimas, tvarsliavos dalijimas, žaizdų perrišimas, atrankinių greitųjų tyrimų / testų atlikimas ir kt. Žemo slenksčio paslaugas teikia Psichikos sveikatos skyriaus socialinė darbuotoja Lina Dubauskienė ir bendrosios praktikos slaugytoja Danutė Šilkaitienė bei du socialinio darbuotojo padėjėjai (gatvės darbuotojai).

Žemo slenksčio kabineto paslaugų gavėjai dėl išsamesnės informacijos, paslaugų teikimo galimybių gali kreiptis į socialinę darbuotoją L. Dubauskienę telefonu: 8 695 18681, darbo dienomis, nuo 8 iki 16 val.

Nuo 2007 m. Kėdainių PSPC įgyvendina žalos mažinimo programas ir teikia žemo slenksčio paslaugas, kurių tikslas – sumažinti su švirkščiamųjų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslui bei rizikinga elgsena susijusį infekcijų plitimą, perdozavimo ir mirties atvejų riziką, nusikalstamumą, kitas neigiamas sveikatos, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.