Savo kabinete užpulta šeimos gydytoja

Vasario 18 d., apie 14 val. 30 min., paciento priėmimo metu, į šeimos gydytojos kabinetą išsiveržusi moteris užpuolė šeimos gydytoją Rimą Radavičienę. Kabinete buvusios slaugytojos ir pacientai padėjo apginti gydytoją. Už tai jiems labai dėkojame. Gydytoja ir slaugytoja šiuo metu serga ir turi nedarbingumo pažymėjimą.

Įstaigos darbuotojai yra sutrikę, nesijaučia saugūs. Centro kolektyve tariamasi ir diskutuojama, kokių apsaugos priemonių imtis, siekiant išvengti panašių atvejų pasikartojimo.

Pacientams norime priminti VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 79 redakcija patvirtintas Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus tvarkos taisykles, kurios reglamentuoja Centro vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir besilankančių jame pacientų santykius ir elgesį, pacientų teises ir pareigas, kurias rasite čia: http://www.kedainiupspc.lt/vidaus-tvarkos-taisykles/

VšĮ Kėdainių PSPC inform.