Įteikta padėka už kūrybinių darbų parodas

Jau antrąjį kartą Kėdainių specialiosios mokyklos mokiniai savo kūrybiniais darbais papuošia VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Pediatrijos skyrių. Praėjusiais metais surengta jaunųjų menininkų kilnojamoji paroda ,,Gėlynėlis“ buvo žaisminga, ryškių spalvų, priminė vasarą, gėlių paveikslėliai buvo gaminami iš spalvoto krepinio popieriaus. O šiemetinė paroda – ,,Žiemos mozaika“, pritaikyta šaltajam laikotarpiui, darbeliai pagaminti guašo liejimo technika ir kreidelėmis. Šiuo metu rengiama trečioji paroda.

Praėjusį antradienį Kėdainių PSPC direktorės pavaduotoja organizaciniam metodiniam darbui Jūratė Judickienė, Pediatrijos skyriaus vyresnioji slaugos specialistė Raimonda Pučėtienė ir vyriausioji slaugos administratorė Laima Antanaitienė apsilankė Kėdainių specialiojoje mokykloje, susitiko su jaunaisiais kūrėjais bei jų mokytojais ir įteikė Kėdainių PSPC direktorės Audronės Rimkevičienės padėkos raštą. Mokytojoms – Audrai Bitvinskienei, Ilonai Šidlauskienei, Ingridai Janulaitienei ir Jelenai Kavaliauskienei bei jauniesiems kūrėjams įteikta ir saldžių dovanų. Mokytojoms dėkota už jų triūsą, darbą, už įdėtą širdies šilumą, vaikams linkėta kurti, piešti, daryti darbelius ir būti sveikiems, mokyklos direktoriui Juozas Jančiui – už bendradarbiavimą.

,,Norime padėkoti Kėdainių specialiosios mokyklos moksleiviams ir mokytojams už mūsų įstaigai dovanotas kūrybinių darbų parodas, kad pasidalinote nuoširdumu ir meile žmogui, praturtinote ir nuspalvinote mūsų įstaigos aplinką šviesiomis gerumo ir vilties spalvomis. Linkime jums sėkmės ieškant bei atrandant naujas galimybes kurti ir dalintis savo širdžių šiluma. Ačiū už draugystę ir bendradarbiavimą“, – teigė J. Judickienė,

Jaunųjų menininkų darbai priverčia stabtelėti einančius pro šalį ar laukiančius prie gydytojo kabineto mažuosius pacientus ir jų tėvelius. Tuomet ir liga pasimiršta, ir nuotaika pagerėja. Meniškais darbeliais džiaugiasi įstaigos darbuotojai, gydytojai ir slaugytojos.

Asta Raicevičienė, atstovė viešiesiems ryšiams