Nutarimas dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo