Kėdainių PSPC darbą pradeda Karščiavimo klinika

Balandžio 6 d. VšĮ Kėdainių PSPC pediatrijos skyriaus patalpose (Vaikų poliklinika), Budrio g. 5, duris atveria Kėdainių rajono karščiavimo klinika, kurioje sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams: vertinama paciento būklė, atliekami kraujo tyrimai, rentgenologinis tyrimas bei COVID-19 viruso nustatymo testas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-506 “Dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūras paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui paskirta kurti karščiavimo kliniką mūsų rajone.     

Į karščiavimo kliniką 18-60 metų pacientus nukreips šeimos gydytojai. Vyresniems nei 60 metų karščiuojantiems pacientams pagalba bus teikiama VšĮ Kėdainių ligoninės priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje.

Be šeimos gydytojo siuntimo atvykusiems pacientams pagalba nebus teikiama. Šią savaitę Karščiavimo klinika dirbs kasdien nuo 8.00 iki 12.00 val. Keičiantis situacijai, didėjant pacientui srautui, keisis ir klinikos darbo laikas. Apie tai informuosime iš anksto.

Į karščiavimo kliniką šeimos gydytojo sprendimu bus nukreipiami pacientai, kurių temperatūra kreipimosi į šeimos gydytoją dieną bus 37,8⁰ C ir daugiau (iki karščiavimą mažinančių vaistų vartojimo) ir pasireiškus bent vienam ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingam simptomui – staiga pradėjus kosėti, atsiradus gerklės skausmui, prasidėjus dusuliui ir pan. Taigi, visi karščiuojantieji pacientai pirmiausia turi kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Karščiavimo klinikoje dirbs komanda: gydytojas, slaugytojai, slaugytojo padėjėjas ir koordinatorius. Šiuo metu planuojamas darbo grafikas, kad pamaininiu principu klinikoje dirbtų šeimos gydytojai. Labai išaugus sergamumui, teisės aktai numato, kad į ši darbą įsijungtų visų specialybių gydytojai.

Šeimos gydytojas, priėmęs sprendimą pacientą nukreipti į karščiavimo kliniką užpildo siuntimą elektroniniu būdu. Tuomet karščiavimo klinikos koordinatorius susisiekia su karščiuojančiu pacientu jo nurodytu telefonu ir suteikia būtiną informaciją.  Pacientai į karščiavimo kliniką negali vykti visuomeniniu transportu ar taksi. Tais atvejais, kai pacientas neturi galimybių atvykti savu transportu, suderinta su Kėdainių rajono savivaldybe – paskirtas savivaldybės atsakingas darbuotojas, padės spręsti klausimą dėl transporto.

Atvykus į karščiavimo kliniką, pacientams neleidžiama išlipti iš automobilio ir atidaryti lango, kol nebus nurodyta kitaip. Kartu su savimi asmuo turi turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą bei A4 formato lapą su užrašytu mobilaus telefono numeriu, kurį, atvykus į karščiavimo kliniką, reikės padėti koordinatoriaus nurodytoje vietoje automobilio salono viduje.

Šiuo numeriu bus susisiekiama ir sutikrinami atvykusio paciento duomenys. Langą pacientas turės pradaryti tada, kai klinikos darbuotojas to paprašys, tad čia dirbančiųjų specialistų nurodymus būtina atidžiai sekti ir juos vykdyti.

Į karščiavimo kliniką pacientas galės užeiti tik gavęs darbuotojo leidimą ir užsidėjęs medicininę kaukę.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.