Mieli ir gerbiami Lietuvos medicinos darbuotojai, Brangūs kolegos,

Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną iš Jūsų su profesine švente –
Medicinos darbuotojų diena – ir linkiu stiprybės, kantriai dirbant
savąjį darbą ir atlaikant išskirtinius išbandymus.

Šiandien dažnai galima išgirsti, kad Jūs atsidūrėte ties fronto
linija. Ta linija skiria ne tik sergančiuosius ir sveikuosius. Vienoje
tos linijos pusėje – mūsų piliečiai, kuriems reikia Jūsų
pagalbos, Jūsų profesinių žinių, geranoriškumo ir asmeninio
pasišventimo, kitoje – visuomenės galimybė toliau gyventi
visavertį gyvenimą – tvarkytis ir dirbti, auginti vaikus ir
rūpintis senjorais, kurti dabarties ir ateities gyvenimą.

Medicinos darbuotojo pašaukimas visada buvo išskirtinė veikla,
tačiau šiandien tai – gyvybiškai svarbi misija, kuri labai ilgam
laikui lems mūsų tautos, mūsų valstybės, mūsų visuomenės
ateitį. Todėl šiandien visi Jums skiriami pagarbos ir dėkingumo
žodžiai – tikri ir pelnyti. Šiandien kaip niekada su Jumis solidari
visa tauta, kiekvienas geros valios žmogus.

Esu vienas iš jų ir nuoširdžiai didžiuojuosi, kad didelė mano
profesinio gyvenimo dalis sutapo su Lietuvos Medicinos darbuotojų
bendruomenės darbais ir rūpesčiais. Į politiką atėjau iš
medicinos darbuotojų šeimos, todėl kiekvienas buvote ir esate man
itin brangūs ir savi.

Sveikinu su Medicinos darbuotojų diena ir nuoširdžiai dėkoju
kiekvienam iš Jūsų, šiandien gelbstinčiam Lietuvą ir jos žmones!
Linkiu kuo geriausios kloties bei visokeriopos žmonių ir Dievo
pagalbos ne tik įveikiant istorinius dabarties iššūkius, bet ir
visame Jūsų profesiniame kelyje!

Nuoširdžiai Jūsų

Irena Degutienė

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja