Informuojame

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktu:

ASPĮ vadovas privalo užtikrinti, kad įstaigoje kitų pacientų atžvilgiu būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų. Pacientai ir jų lankytojai būdami ASPĮ privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius).

Prašome pacientų laikytis nustatytų reikalavimų.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.