Naujos medicinos priemonės

VšĮ Kėdainių PSPC vykdant projektą ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre“, finansuojamą iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, įsigytas automatinis išorinis defibriliatorius ir du kraujospūdžio monitoravimo aparatai.

Automatinis išorinis defibriliatorius (AID) – kompiuterizuotas medicinos prietaisas, kurį elektrodais prijungus  prie nukentėjusiojo, galima įvertinti ūmų  žmogaus širdies veiklos sutrikimą ir, jei reikia, elektrinio impulso pagalba atstatyti širdies darbą. Šis aparatas žodinėmis komandomis lietuvių kalba aiškina gaivinimo seką. Belieka tik klausyti ir vykdyti jo komandas. Defibriliatorius  yra suaugusiųjų registratūroje – matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje.

Ambulatorinis 24 val. arterinio kraujospūdžio monitoravimo aparatas namų sąlygomis nepertaukiamai  registruos paciento kraujospūdžio kitimus visą parą. Šiuos aparatus šeimos gydytojai taikys pacientams, nustatydami ar tikslindami diagnozę ar vertindami gydymo efektyvumą.  

VšĮ Kėdainių PSPC inform.