Apie nedarbingumo pažymėjimų išdavimą saviizoliacijos laikotarpiu

Ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu iškyla eilė problemų dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo saviizoliacijai ar vaiko, kuriam skirta izoliacija, priežiūrai. Primename, kad šiais atvejais šeimos gydytojas gali išduoti nedarbingumo pažymėjimą tik gavęs Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pažymą. Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo taisyklės numato, kad esant ekstremaliai situacijai, nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami atgaline data.

Visuomenės sveikatos biurai kartu su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru (NVSC) vykdo atvejų epidemiologinius tyrimus (apklausia asmenis, aiškinasi užsikrėtimo aplinkybes, sąlytį turėjusius asmenis bei kitą epidemiologiškai svarbią informaciją). Pastaruoju metu visuomenės sveikatos specialistai sulaukia daug papildomų klausimų ne tik dėl prievolės izoliuotis ar izoliacijos trukmės, bet ir dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo procesų.

Dėl didelio NVSC darbo krūvio, darbuotojų trūkumo, techninių kliūčių pažymos dėl izoliacijos šeimos gydytojus pasiekia per savaitę, o kartais net ir vėliau.

Tuomet, kai asmeniui, kuriam paskirta izoliacija, reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, NVSC turi priimti atitinkamą sprendimą. Iki šio sprendimo pateikimo atliekama ilga, o kartais ir komplikuota veiksmų seka. NVSC gavęs informaciją apie asmenį, kuriam patvirtinta COVID-19 liga organizuoja ir atlieka epidemiologinį atvejo tyrimą, kurio metu išaiškinami didelę riziką turėję asmenys. Didelei rizikai priskirti asmenys gauna SMS žinutę, kurioje būtina užpildyti nurodytą anketą ir joje pažymėti, kad Jums reikalingas nedarbingumo pažymėjimas. Tik tuomet, jau susistemintą informaciją apie nedarbingumo pažymėjimo poreikį turinčius asmenis gavęs priskirtas NSVC padalinys išduoda pažymą apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją ir elektroniniais ryšiais pateikia ją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai.

Primename, kad gavus SMS apie saviizoliaciją, asmuo turi kreiptis į savo šeimos gydytoją ir informuoti, kad jam reikalingas nedarbingumo pažymėjimas. Gydytojas, gavęs NVSC pažymą, išduos nedarbingumo pažymėjimą atgaline data.

Situacija nelengva visiems, todėl prašome visų –  pacientų ir jų darbdavių – kantrybės ir supratimo.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.