Norintiems tapti mūsų įstaigos pacientu

Pacientams primename, kad prasidėjus karantinui, yra pakeista gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarka. Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo ,,Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ pakeitimu, asmuo, prieš pasirinkdamas gydytoją, telefonu, elektroniniu paštu ar atvykęs į įstaigą sužino, ar norimo pasirinkti gydytojo darbo krūvis leidžia šio įsakymo nustatyta tvarka pasirinkti gydytoją. Šių šeimos gydytojų pasirinkimas kol kas negalimas: Joanos Kleivienės, Gintarės Paškevičienės, Monikos Ramanauskienės, Erikos Rudelienės, Liudos Spurgienės, Vilmos Šnurevičiūtės, Daivos Linos Lesevičienės, Redos Liutkevičienės, Gintarės Mackevičienės, Rasos Paulauskaitės.

Pacientams be kitų Kėdainių PSPC dirbančių šeimos gydytojų: Lilijos Brigitos Čekauskaitės, Violetos  Grinkevičienės, Rimos Petrilevičienės, Rimos Radavičienės, Daivos Grigarienės, Rasos Navickienės, galima prisirašyti pas jauną ir perspektyvią šeimos gydytoją Eglę Savickaitę, kuri mūsų įstaigoje dirba jau antrus metus ir kurios apylinkėje dar atsirastų vietos naujiems pacientams.

Karantino metu, prašymą tapti mūsų įstaigos pacientu ar gydytis pas kitą pasirinktą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją, galima užpildyti namuose. Užpildžius šią formą, prašome pasirašyti, nuskenuoti ir atsiųsti adresu: [email protected] 

Visą prisirašymo tvarką rasite čia: https: https://www.kedainiupspc.lt/apie-mus/tapkite-musu-pacientu-3/

VšĮ Kėdainių PSPC inform.