Atlikti testai: nemokamai ir anonimiškai

Įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą ,,Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone“, Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriaus socialinė darbuotoja Lina Dubauskienė ir sveikatos mokymo organizatorė Danutė Šilkaitienė lankėsi Labdaros ir paramos fondo „Teen Challenge“ krikščioniškuose savarankiškumo namuose, kur gyventojams bei lankytojams nemokamai ir anonimiškai buvo atliekami greitieji ŽIV, hepatitų B ir C bei sifilio testai.

Visiems besitiriantiems suteiktos ikitestinio ir potestinio konsultavimo paslaugos, taip pat suteikta visa klientus dominanti informacija ir pan., dalinama informacinė – prevencinė medžiaga (lankstinukai, skrajutės), prevencinės priemonės.

Susitikimo metu suteiktos ir žaizdų perrišimo paslaugos, aptartos žaizdų priežiūros priemonės, konsultacijų su kitais sveikatos priežiūros specialistais galimybės.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.