Įgyvendinamas naujas projektas

Pasirašius finansavimo sutartį su Respublikiniu priklausomybės ligų centru, VšĮ Kėdainių PSPC įgyvendina projektą „Žemo slenksčio paslaugų teikimo Kėdainių rajone stiprinimas ir plėtra“.

Pradėtos teikti naujos paslaugos

Kaip teigė projektų koordinatorė Jūratė Vaitonienė, planuojama, kad įgyvendinant projektą „Žemo slenksčio paslaugų teikimo Kėdainių rajone stiprinimas ir plėtra“ žemo slenksčio (toliau – ŽS) paslaugos bus teikiamos kompleksiškai, po įprasto darbo laiko ir savaitgaliais, bus išplėtotas tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklas su AA (anoniminiai alkoholikai), NA (anoniminiai narkomanai),  Kėdainių pagalbos šeimai centru, Lietuvos probacijos tarnybos Kėdainių  ir Jonavos skyriais, tokiu būdu paslaugų gavėjų skaičius padidės 10-20 proc., bus pasiektos naujos tikslinės grupės – jaunuoliai, vartojantys narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tikslu ir (ar) dėl rizikingos elgsenos turintys didžiausią riziką užsikrėsti infekcijomis, taip pat tokių asmenų šeimos nariai.

Taip pat bus pradėtos teikti naujos ŽS paslaugos – savitarpio pagalbos grupės veikla, psichologinis tikslinės grupės (toliau – TG) ir jų šeimos narių konsultavimas, palaikymas asmeniui pradėjus gydytis. Numatoma, kad 2 kartus išaugs bazinių ŽS paslaugų teikimas: adatų/švirkštų keitimas, dezinfekcijos ir apsaugos (prezervatyvai, lubrikantai) priemonių, tvarsliavos dalijimas, bus pradėtos dalinti savikontrolės priemonės (ŽIV testai). Tarpininkaujant bus didinamos galimybės gauti sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas bei įtraukti į reabilitacijos programas bei savipagalbos grupių programas.

Projekto įgyvendinimo metu ŽS paslaugas teikiantys ir su TG dirbantys specialistai bus konsultuojami efektyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su TG klausimais, aptars vykdomą veiklą supervizijose ir komandos narių pasitarimuose, organizuos klientų apklausą, stebės ir vertins ŽS paslaugų gavėjų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų poreikius.

Atliko testus ,,Caritas“ būstinėje

Psichikos sveikatos skyriaus socialinė darbuotoja Lina Dubauskienė kartu su bendrosios praktikos slaugytoja Danute Šilkaitiene lankėsi Kėdainių Šv. Juozapo parapijos ,,Caritas“ būstinėje, kur lankytojams nemokamai ir anonimiškai buvo atliekami greitieji ŽIV, sifilio, hepatitų B ir C testai.

Buvo atlikta 12 ŽIV, 12 hepatito B, 12 hepatito C, 8 sifilio testai.

Iš atliktų tyrimų, hepatito C teigiamų atsakymų sulaukė  8,3 proc. tirtųjų asmenų, visi ŽIV, sifilio ir hepatito B tyrimų atsakymai buvo neigiami.

Visiems besitiriantiems suteiktos ikitestinio ir potestinio konsultavimo paslaugos, taip pat suteikta visa klientus dominanti informacija ir pan., dalinama informacinė – prevencinė medžiaga (lankstinukai, skrajutės). Nustačius hepatito C atvejus, tirtiesiems rekomenduota kreiptis pas savo šeimos gydytojus dėl tolimesnio ištyrimo.

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos ,,Caritas“ dekanato reikalų koordinatorė Lina Zakaravičienė pastebėjo, kad ryšiai su Kėdainių PSPC tęsiasi jau trejus metus, šios įstaigos darbuotojos čia lankosi ne pirmą kartą. ,,Mes labai džiaugiamės, kad jau antrąjį kartą atvykote į mūsų būstinę, o ir žmonės patenkinti, turėdami galimybę išsitirti,“ – teigė ji.  

VšĮ Kėdainių PSPC inform.