Bendradarbiavimas tęsis

Įgyvendinant VšĮ Kėdainių PSPC žemo slenksčio paslaugų teikimo Kėdainių rajone projektus ir siekiant didinti šių paslaugų tikslinėms grupėms prieinamumą, Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriaus Dienos stacionare buvo organizuojamas tarpinstitucinis susitikimas – praktinė diskusija, kurioje dalyvavo rajono įstaigų bei organizacijų deleguoti atstovai.

Projektai skirti priklausomiems asmenims

Projektų koordinatorė Jūratė Vaitonienė informavo, kad projektai skirti priklausomiems asmenims nuo įvairių psichiką veikiančių medžiagų. ,,Tačiau tuos žmones sudėtinga pasiekti, nes jie bijo viešumo, todėl pasikvietę įvairių institucijų atstovus, norime apjungti mūsų  bendras pajėgas, kad padidintume žemo slenksčio paslaugų prieinamumą Kėdainiuose.

Kėdainių rajono savivaldybės projektą ,,Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui  Kėdainių rajone,“ finansuojamą iš Europos socialinio fondo, įgyvendiname nuo 2019 metų. Nors veikla buvo vykdyma pandemijos laikotarpiu, ką įsipareigojome, pasieksime – per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ne mažiau 3,5 tūkst. apsilankymų arba iki 100 apsilankymų per mėnesį. Vienas apsilankymas, tai kažkurios žemo slenksčio paslaugos suteikimas“, – informavo projektų koordinatorė. Šiemet šį projektą baigiame įgyvendinti.

Kad tos paslaugos nenutruktų ir būtų toliau sistemingai teikiamos, dalyvavome Lietuvos priklausomybės ligų centro paskelbtame projektų konkurse, jį laimėjome, įsipareigodami, kad padidinsime žemo slenksčio paslaugų teikimo galimybes ir pradėsime teikti dar ir daugiau naujų paslaugų. Su šia iniciatyva prie mūsų komandos prisijungė medicinos psichologas Donatas Lučunas, o du socialinio darbuotojo padėjėjai Jaunius ir Tomas, kurie dirba jau ne pirmus metus, plėtos mobilias žemo slenksčio paslaugas ne tik miesto teritorijoje, bet ir atokiose rajono vietose tikslinei grupei patogiu laiku. Socialinė darbuotoja Lina Dubauskeinė ir bendrosios praktikos slaugytoja Danutė Šilkaitienė visada pasirengusios konsultuoti dalyvius, tarpininkauti ir (ar) suteikti jiems įvairiapusišką medicininę pagalbą stacionariame Žemo slenksčio kabinete įstaigoje. Taip pat organizuojamos akcijos įvairiose organizacijose, kurios teikia paslaugas tikslinės grupės asmenims, jų šeimų nariams. Važiuojant į vietą atliekami greitieji ŽIV, sifilio, hepatito B ir C testai, suteikiama ir perduodama reikalinga informacija. Tai tokia komanda, kuri pajėgi teikti visas bazines ir kai kurias papildomas, pagal poreikį pasirenkamas žemo slenksčio paslaugas.

Pristatė teikiamą pagalbą

Savo įstaigą ar organizaciją atstovavusieji pristatė, kokią pagalbą jie teikia rizikos, tikslinės grupės žmonėms bei kaip tą pagalbą būtų galima apjungti.

Kėdainių PSPC bendrosios praktikos slaugytoja Danutė Šilkaitienė supažindino su akcijų metu atliekamais testais. ,,Bendradarbiaujama su Priklausomybės ligų reabilitacijos centru ,,Vilties švyturys“, Nakvynės namais, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos ,,Caritas“ Kėdainių skyriumi, liepą ruošiamės pasiekti ,,Kėdainių samariečius“. Visada esame maloniai priimti labdaros ir paramos fondo „Teen Challenge“ būstinėje, esančioje Pikeliuose, ,,Sutrikusio intelekto namuose“. Nuvykus į vietą, esant poreikiui – perrišame žaizdas. Kontaktuojame dėl galimybės patekti pas gydytojus specialistus ten gyvenantiems asmenims. Ateiti į kabinetą ir pasikeisti švirkštus išdrįsta ne kiekvienas. Per asmenis, lankančius pakaitinio palaikomojo gydymo programą, stengiamės pasiekti tuos, kam šis paslauga būtina“, – pasakojo Danutė.

Socialinė darbuotoja Lina Dubauskienė antrino, kad nesaugiai vartojančių švirkščiamuosius narkotikus Kėdainiuose yra daugiau, tik mes ne visus šiuos asmenis pasiekiame. ,,Man tenka bendrauti su jaunimu, jie kartais paatvirauja, kad gali bet kada nusipirkti narkotinių medžiagų, jas pavartoti, todėl labai svarbu aktyviau bendradarbiauti su įvairių institucijų atstovais, kad galėtume kuo plačiau suteikti reikalingą informaciją. Kad jie žinotų, kur bet kada galėtų atlikti testą, gauti kitas žemo slenksčio ir sveikatos priežiūros paslaugas, pagaliau, kad jie žinotų kitą kelią, kad jiems padėti gali priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenės. Mes tikimės, kad bendromis jėgomis, galėtume pasiekti apčiuopiamų rezultatų“, – teigė Lina.

Gerieji pareigūnai nebaudžia

Aušra Mickevičienė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė teigė: .,,Mus vadina geraisiais pareigūnais nes mes nebaudžiame, mūsų veikimo pagrindas yra prevencinis darbas – pagalba žmogui. Aišku, žmonių pasitikėjimą labai sunku įgauti, nes pamatę uniformą, jie mano, kad juos baus, dėl to reikia padaryti labai didelį įdirbį. Iš mūsų pusės pagalba irgi būtų nemaža, nes mes dirbame bendruomenėse, susitinkame su dideliu būriu žmonių“, – siūlė policijos pareigūnė.

Labdaros ir paramos fondo ,,Teem Challange“ atstovai iš Pikelių pastebėjo, kad norint ,,prisivilioti“ žmogų, kuriam tikrai reikia pagalbos, reikalinga motyvacija. Gal pasiūlius kavos, arbatos puodelį su saldumynu, užsimegztų pokalbis, bendravimas, o paskui prie to paties pasiūlyti paslaugą. „Reikėtų keisti tokių paslaugų politiką, ne tai, kad nori ar nenori, bet reikia.  Specialistas – konsultantas, psichologas nustato, kad kito šanso asmeniui nėra – tik gydymas“, – sakė atstovas iš Pikelių. 

Moterims ir nepilnamečiams pagalbą teikti sunkiau

Moterų krizių centrą atstovaujanti Rita teigė taip pat susidurianti su šia problema, tik ne taip plačiai, kaip kitos įstaigos ar organizacijos. ,,Mes turim stiprų sąlytį su tais žmonėmis, kadangi atvykusieji pas mus konsultuojasi, paslaugas gauna dažniausiai moterys ir jau po trečio susitikimo išgirsti, kad jų namuose yra priklausomybę turinčių žmonių. Turime ,,daiktų banką“, kur žmonės ateina daiktų, maisto. Ateina žmonės, kurie gyvena gatvėje, jie ateina pasirinkti rūbų, juos pasikeisti, galima būtų juos pakalbinti ir jiems bandyti suteikti ir dar kitą pagalbą“.

Iš socializacijos centro ,,Saulutė“, įsikūrusio Kunionyse atvykusios specialistės pasakojo, kad  dirbama su merginomis 14 -18 metų, kurios ten patenka teismo sprendimu. ,,Turime labai didelę problemą su priklausomybėmis. Merginos atvyksta čia turinčios patirtį – vartojančios ir platinančios narkotines medžiagas, turinčios administracinių nusižengimų ir t. t. Suaugusiems yra daugiau pagalbos negu nepilnamečiams, jie pirmiausia, norint juos gydyti, turi duoti sutikimą, bet jie to nesupranta. Merginoms nėra kitos išeities nei socializacijos centras, nes jos turi priklausomybių. Todėl labai tikimės ir mes platesnio bendradarbiavimo“, – teigė socializacijos centro atstovės.

Apie pagalbą vaikams ir šeimai

Kauno apygardos probacijos tarnybos Kėdainių rajono skyriaus atstovė konstatavo, kad probacijos tarnyba susiduria su asmenimis, turinčiais problemų dėl priklausomybės alkoholiui, narkotikams. ,,Šiuo metu pas mus lankosi apie 200 asmenų – per metus apsilanko apie 600, mes galime paplatinti informaciją ir nukeipti žmones, kur galima rasti pagalbos“, – teigė ji.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teigė: ,,Turbūt kaip ir visi mes daugiau mažiau prisiliečiam prie šitos problemos, susiduriam su priklausomais tiek nuo alkoholio, tiek nuo narkotikų. Mūsų   tikslas yra įvertinti, kiek pavojinga situacija vaikams ir inicijuoti paslaugų teikimą šeimoms. Bendradarbiaujam su Kėdainių pagalbos šeimai centru – palaikome ryšį su vadybininkais, socialiniais darbuotojais, dalyvaujam atvejo vadybos posėdžiuose ir sprendžiam, kokia artimiausia pagalba galėtų būti šeimai būti. Problema yra ta, kad žmonės patys sau sunkiai pripažįsta, kad jie turi problemų. Ir kol pats žmogus nepripažins, tas problemos sprendimas yra labai minimalus“.

Ramunė iš Kėdainių SJMC Atvirasis jaunimo centras ,,Langas“ pasakojo nukreipusi ne vieną jaunuolį atlikti testą. Ji žinanti gerų pavyzdžių, kaip jaunuolis yra liovęsis vartoti narkotines medžiagas. ,,Svarbu kaip galima plačiau paplatinti informaciją su kontaktais, kur, esant reikalui, galima būtų kreiptis“, – teigė ji.

Jaunimas vengia viešumos

Socialinio darbuotojo padėjėjai pažymėjo, kad pažįsta nemažai vartojančių, bet tie, su kuriais jie vartoja kartu, ne visi patekę į akiratį – jie šalinasi, nenori bendrauti, turi įvairių priežasčių su tavimi nesusitikti. ,,Turime pastovius klientus, su kuriais gatvėje susitinkam, dalinam švirkštus, tvarsliavą, informuojam apie testus, gydymą. Bet aplink juos buriasi jaunimas, kurie dar nejaučia rimtų pasekmių, kurie į tai tiesiog numoja ranka. Dalinant maisto davinius, ateina asmenų, bet jaunimo maistu nepritrauksi. Jaunimas bijo ir vengia viešumos. Reikia galvoti kaip saugiai jiems ,,atnešti“ tą žinią, kad viskas vyksta anonimiškai“, – apie pagalbą svarstė Jaunius.

Pasak medicinos psichologo Donato, visų mūsų ribotos galimybės, visų mes nesumotyvuosim, kitiems reikia dar ,,nudegti“, sulaukti pasekmių. ,,Mes esame atviri pagalbai, o ja pasinaudoja tie, kas nori. Gal kiti po metų ar po dviejų prisimins, kad tokią pagalbą jam kažkada siūlė ir tada kreipsis. Prie žemo slenksčio paslaugų prisideda psichologinė pagalba. Vis dar sunku pakeisti visuomenės požiūrį, kad pas psichologą eina tik ,,psichai“. Jei vienas ar du atsistos ir atsities, o dar kažkas sužinos ir neplatins infekcijų, ir tai bus gerai“, – pažymėjo jis.

Labiausiai paveikia kitų patirtys

,,Paauglių prevencija ir auklėjimas labiausiai veikia, kai yra rengiami susitikimai su buvusiais narkomanais, alkoholikais, kai jie pasakoja apie savo gyvenimą ir savo patirtį. Tai labiausiai veikia“, – savo darbine patirtimi dalinosi Priklausomybės ligų reabilitacijos centro ,,Vilties švyturys“ socialinė darbuotoja Inga Lučunienė.

Inga pasakojo, kad jai teko lankytis Vilniaus tabore, Panevėžio priklausomybės ligų centre. ,,Tuos žmones mes ,,prisijaukinom“, pastoviai būdami tą pačią dieną, tuo pačiu laiku, sutartoje vietoje. Pabendraudavom neformaliai prie arbatos, užkandžių. Kitus tai priviliodavo, užsimegzdavo kontaktas. Į susitikimus veždavom tuos, kurie anksčiau buvo priklausomi, turėjo didelę įtaką, o jų išgijimas kaip geras pavyzdys – ,,nes man pavyko, tai ir tau pavyks. Geriausias poveikis per kitų patirtis. Kol pasekmių dar nėra, galima dirbti su prevencinėmis priemonėmis. Tai sunkiausias darbas – nes tokių medžiagų pavartojimas yra didžiausias malonumas. Tik pasekmės gali sustabdyti ir pristabdyti nuo vartojimo, o ką pasiūlyti vietoj to, kai jį ,,veža“, nėra paprasta“, – teigė socialinė darbuotoja.

,,Labai svarbu, kad radom laiko susirinkti iš skirtingų įstaigų, pasidalinom problemomis ir lūkesčiais, dėsime pastangas toliau tęsti bendradarbiavimą, plėsti tarpinstitucinės pagalbos tinklą,“ – apibendrino Jūratė Vaitonienė, pateikusi kontaktus, kur galima rasti tokio pobūdžio pagalbą, jei kam jos prireiktų. Diskusijoje dalyvavę įstaigų atstovai buvo supažindinti su VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Žemo slenksčio kabineto paslaugomis, atliko rizikos grupėms priklausančius testus.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.