Pradėjo darbą naujas VMAP vadovas

Nuo rugsėjo 20-osios darbą VšĮ Kėdainių PSPC pradėjo naujas vidaus medicininio audito padalinio (VMAP) vadovas – Ramunė Kabošienė, anksčiau dirbusi Kėdainių rajono savivaldybės gydytoja.

Vidaus medicininio audito padalinys užtikrina įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, ją vertina ir gerina.
VMAP vadovas dalyvauja nustatant įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius, rengiant dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rizikos valdymo veikla bei įstaigos kokybės vadybos dokumentus.

Visos sveikatos priežiūros įstaigos privalo organizuoti vidaus medicininį auditą įstaigos veiklai ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei vertinti ir gerinti.

Auditoriaus užduotis yra įvertinti teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktų, standartų, metodikų bei įstaigos vidaus dokumentų reikalavimams ir įvertinti rizikas pacientams, personalui ir pačiai įstaigai.

Medicinos auditorius yra nuolatinis patarėjas ir komandos narys, visuomet nešališkas ir pasirengęs padėti savo kolegoms.

Naujajai įstaigos darbuotojai linkime sėkmės, produktyvaus darbo ir nuoširdaus bendravimo!

VšĮ Kėdainių PSPC inform.