Numatomi pokyčiai GMP skyriuje

Apie dabartinę VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios medicinos pagalbos (GMP) skyriaus situaciją ir ateities perspektyvas, Kėdainių rajono gyventojus informuoja VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Joana KLEIVIENĖ.

Šiuo metu rajone paslaugas teikia 5 VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios medicinos pagalbos brigados. Vienoje brigadoje dirba 2 darbuotojai, t. y. skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas ir vairuotojas – paramedikas.  GMP skyriuje šiuo metu yra 47,375 etato, dirba 45 darbuotojai.

LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 nd. įsakymu „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ , nustatytas budinčių GMP brigadų skaičius pagal atitinkamos teritorijos gyventojų skaičių. 2021 m. rajono gyventojų skaičius – 45,1 tūkst., prisirašiusiųjų prie PSPC asmenų skaičius – 40,6 tūkst. Vadovaujantis aukščiau minėtu teisės aktu,  Kėdainių rajone turėtų būti 3 budinčios GMP brigados. Savivaldybės teritorijoje vienu metu privalo dirbti ne mažiau kaip dvi GMP budinčios brigados.

2022-09-30d. VšĮ Kėdainių PSPC gavo Kėdainių rajono savivaldybės tarybos inicijuoto ir atlikto audito išvadas. Viena jų: rajone per didelis budinčių greitosios medicinos pagalbos brigadų skaičius.

Atsižvelgiant į Kėdainių rajono savivaldybės atlikto audito rekomendacijas, vadovaujantis aukščiau nurodytu LR SAM įsakymu, bei atliekant nuolatinę GMP teikiamų paslaugų stebėseną, buvo nuspręsta kad nuo 2022-11-01 optimizuojamas GMP brigadų skaičius. Kėdainių rajone lieka ne 5, o 4 GMP brigados.

Gyventojų kvietimus priima Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerinė tarnyba ir juos perduoda Kėdainių GMP brigadoms. Esant poreikiui, į Kėdainių rajono gyventojų kvietimus Kauno GMP dispečerinė gali nukreipti papildomas GMP brigadas iš arčiausiai esančių vietovių (kaimyninių rajonų). Todėl paslaugos teikimas bus užtikrintas.

Vadovaujantis jau minėtu LR SAM įsakymu „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įstaigai nustatoma PSDF biudžeto lėšų suma, atsižvelgiant į rajono gyventojų skaičių. Mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja finansavimas GMP brigadoms. Tokiu būdu, VšĮ Kėdainių PSPC gauna mažesnį finansavimą nei turi budinčių GMP brigadų.

VŠĮ Kėdainių PSPC finansinė padėtis labai sunki: 2021m baigti su beveik 80000 eurų finansiniu nuostoliu ir dar beveik 350000 eurų įsiskolinimu tiekėjams.

Apie Greitosios medicinos pagalbos reformą kalbama ir diskutuojama jau ne vienerius metus.  Lietuvos mastu jau prasidėjo pertvarkos procesai, kurie liečia ir mūsų įstaigos GMP. Nuo 2023 m. liepos 1d. SAM iniciatyva centralizuojama greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų sistema apjungiant jas į vieną valstybės pavaldumo juridinį asmenį – viešąją įstaigą Greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Nuo tada VšĮ Kėdainių PSPC struktūroje GMP padalinio neliks.