Pristatyta mobilaus medicinos punkto šiandieninė situacija ir perspektyvos

VšĮ Kėdainių PSPC įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis, rajono savivaldybės Administracijos direktorius Arūnas Kacevičius, Tarybos nariai, rajono seniūnijų seniūnai, bendruomenės centrų pirmininkai bei  Kėdainių PSPC administracijos atstovai. Susitikimo metu Kėdainių PSPC direktorė Joana Kleivienė  pristatė mobilaus medicinos punkto šiandieninę situaciją ir perspektyvas.

Mobilaus medicinos punkto veikla pradėta nuo 2019 m. tačiau dėl pandemijos, ji buvo nutraukta – atnaujinta šių metų birželio mėnesį. Iki šiol, pagal iš anksto nustatytą grafiką, mobilus medicinos punktas apsilanko konkrečioje kaimiškoje teritorijoje.

Direktorė pristatė kiek per tą laiką buvo suteikta paslaugų pacientams bei kokia numatoma mobilaus medicinos punkto plėtra.

,,Siekdami užtikrinti geresnį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą kaimiškosiose vietovėse, plečiame Mobilaus medicinos punkto veiklą: pasitelkėme papildomas pajėgas – mobiliame punkte dirbs dar viena kompetentinga bendrosios praktikos slaugytoja;  slaugytojos pasiskirstys aptarnaujamomis teritorijomis, kad pacientams jos būtų pastovios, galėtų komunikuoti su jų šeimos gydytojais ir padėti efektyviau spręsti sveikatos problemas;  daugiau laiko skirsime ne Mobilaus punkto stovėjimui šalia buvusių medicinos punktų, bendruomenės namų bei parduotuvių, o išvykoms pas pacientus į jų namus.

Pagal suteiktas paslaugas matoma, kad vienose bendruomenėse paslaugų pacientams atlikta daugiau, kitose – tas poreikis minimalus. Nutarta į vienas teritorijas, kur yra poreikis, važiuoti dažniau, o ten, kur poreikis mažesnis – vykti rečiau. Vertinant situaciją, važiavimų dažnumas į tą pačią teritoriją gali keistis.

Pirmieji žingsniai jau yra daromi, tikimės, kad mums visiems kartu, gaunant grįžtamąjį ryšį, pavyks padaryti šią paslaugą labiau prieinamą ir patrauklesnę“ – teigė direktorė.

Pristatyta nauja Mobilaus punkto  koordinatorė, bendrosios praktikos slaugytoja Rima Kikilienė.

Kalbėta apie didėjantį slaugos paslaugų poreikį paciento namuose.

Pasak mero pavaduotojo, žmogui medicinos punktas reikalingas psichologiškai, bet ne fiziškai – dėl saugumo, kad žmogus žinotų, kur gali kreiptis. Tačiau gydo ne sienos, bet medikas, kuris gali suteikti sveikatos priežiūros paslaugas ir paciento namuose.

Išgirsta pasiūlymų: tegu geriau pilnai funkcionuojantis mobilus medicinos punktas, negu nefunkcionuojantis medicinos punktas.

Diskusijų metu ne vienas susitikimo dalyvis pripažino ir išskyrė mobilaus medicinos punkto privalumus, palygino jame teikiamas paslaugas su paslaugomis medicinos punkte.

Seniūnai ir bendruomenių pirmininkai įpareigoti savo teritorijos skelbimų lentoje ar susirinkimų metu informuoti rajono gyventojus, kur jie galėtų kreiptis, norėdami kad mobilus medicinos punktas atvyktų pas juos į namus.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.