Pacientų dėmesiui

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu pakeista statistinės apskaitos formos Nr. 094/a ,,Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją” paskirtis, atsisakant jos teikimo ugdymo institucijoms, todėl gydytojai šios formos ugdymo įstaigoms dėl mokinio ugdymo įstaigoje praleistų dienų pateisinimo pagrindimo neišduoda.

Atkreipiame dėmesį, kad sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose šiuo metu nenustatytas reikalavimas gydytojams pateikti informaciją mokykloms apie fizinio krūvio ribojimą po mokinio ligos.

Ugdymo įstaigos vidaus tvarka nustato pamokų/ugdymo dienų praleidimą pateisinančius dokumentus ir pateisinimo būdus.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.