Kviečiame išrinkti Metų mediką

Kviečiame gyventojus, įstaigas, asociacijas teikti kandidatus Kėdainių rajono savivaldybės Metų medicinos darbuotojo apdovanojimui gauti. Jūsų pasiūlymų laukiame iki 2023 m. kovo 28 d. 

Siekdama pagerbti Kėdainių rajono savivaldybės medicinos darbuotojus už ilgametį ir nepriekaištingą darbą, už išskirtinius nuopelnus profesinėje veikloje, sveikos gyvensenos propagavimą bei pacientų aptarnavimo kokybės gerinimą, Kėdainių rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Metų medicinos darbuotojo apdovanojimui gauti. 

Pretendentas pristatomas raštu, nurodant vardą, pavardę ir darbovietę. Rašte pažymimi pretendento nuopelnai, nurodoma pristatančioji organizacija (pilietis). 

Raštas (charakteristika), pristatantis pretendentą, pateikiamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, 101 kab.). 

Apdovanoti teikiamų medikų sąrašą svarstys Kėdainių rajono savivaldybės Metų medicinos darbuotojo apdovanojimui skirti atrankos komisija. 

Tas pats asmuo Metų medicinos darbuotojo premija gali būti apdovanojamas vieną kartą.

Medicinos darbuotojo apdovanojimo skyrimo kriterijai:

  • darbo stažas asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoje ne mažesnis kaip 10 metų, ypač pasižymėję medikai – dirbę ir trumpesnį laiką;
  • profesiniai pasiekimai;
  • novatoriškų idėjų siūlymas ir įgyvendinimas;
  • sveikos gyvensenos propagavimas;
  • gyventojų nuomonė, atsiliepimai;
  • savanorystės idėjų sklaida, dalyvavimas savanoriškoje veikloje;
  • dalyvavimas miesto, rajono, šalies ir visuomeninėje, eksperimentinėje ir mokslo tiriamojoje veikloje (draugijų veikla, asociacijos, ekspertų komisijos, konferencijos, konsultacijos, straipsniai leidiniuose, periodinėje spaudoje ir kt.).

Kėdainių rajono savivaldybės inform.