Apie ASPN paslaugas

Apie ambulatorines slaugos paslaugas namuose komentuoja VšĮ Kėdainių PSPC Slaugos paslaugų namuose tarnybos ir Mobilaus medicinos punkto koordinatorė – Rima Kikilienė.

𝐀𝐦𝐛𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐞̇𝐬 𝐬𝐥𝐚𝐮𝐠𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐬𝐥𝐚𝐮𝐠𝐨𝐬 𝐧𝐚𝐦𝐮𝐨𝐬𝐞 (𝐀𝐒𝐏𝐍) – licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

𝐀𝐒𝐏𝐍 gavėjai:  

asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis, skiriama nuo 52 iki 260 apsilankymų per metus;

asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

𝐀𝐒𝐏𝐍 𝐤𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚̨ 𝐬𝐮𝐝𝐚𝐫𝐨:   

Slaugytojas (veninio kraujo ėmimo procedūra, elektrokardiogramos užrašymas, žaizdų perrišimai, dirbtinių angų ir drenų priežiūra, kateterio naudojimas ir priežiūra, medikamentų administravimas ir t. t.);

Slaugytojo padėjėjas (asmens higienos paslaugos, pagalba prausiant ar maitinant pacientą, artimųjų mokymas ir t. t.);

Kineziterapeutas (nustato, gydo ir/ar kompensuoja judesių sutrikimą ir didina fizinį bei funkcinį pajėgumą. Padeda išvengti ligų, simptomų, pažeidimų progresavimo, funkcijos ribotumo ir neįgalumo, kurį gali sukelti ligos, sutrikimai, būklės ar su(pa)žeidimai).

𝐏𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐮𝐢 siuntimą gauti 𝐀𝐒𝐏𝐍, kurių išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto, išduoda šeimos gydytojas.

𝐃𝐞̇𝐥 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐧𝐢𝐮̨ 𝐩𝐚𝐬𝐥𝐚𝐮𝐠𝐮̨ (namų tvarkymo, maisto pirkimo bei gaminimo ir t.t) reikia kreiptis:

mieste – į Kėdainių bendruomenės socialinį centrą (P. Lukšio g. 16, Kėdainiai)

kaimo vietovėje – į gyvenamosios vietos seniūniją.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.