Naujas l.e.p. Psichikos sveikatos skyriaus vedėjas

Nuo balandžio 3 d. VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriui vadovauja laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas Audrius Juodinis, šiame skyriuje nuo 2022 m. spalio mėn. dirbantis gydytoju psichiatru. Nuo įsikūrimo pradžios, 2013 m. A. Juodinis dirba Psichiatrijos dienos stacionare. Nuo 2001-ųjų iki šių metų kovo pabaigos dirbo VšĮ Kėdainių ligoninės Psichiatrijos skyriaus vedėju. Gydytoju psichiatru yra dirbęs Kėdainių ligoninės konsultacinėje poliklinikoje.

Didelę patirtį turintis psichikos sveikatos srityje, A. Juodinis darbą yra pradėjęs nuo viduriniosios grandies – slaugytojo darbo 1995 m.

Pasak A. Juodinio, pacientui, atvykstančiam į Psichikos sveikatos skyrių, svarbu tiek dėmesys, tiek gydymo bei paslaugų kokybė. Pirminiame asmens sveikatos priežiūros lygyje yra teikiamos įvairios paslaugos – ne tik gydymas, tai dalis ir socialinių paslaugų, nedarbingumo nustatymas, kas yra labai svarbu žmogui, užtikrinant funkcionavimą. Taip pat svarbu laiku pastebėti sveikatos pablogėjimą, laiku koreguoti gydymą, stengiantis, kad kuo mažiau būtų poreikio gydytis ligoninėse.  

Psichikos sveikatos skyriaus kolektyvui naujasis l. e. p. vedėjas Audrius Juodinis linkėjo sveikatos ir gero psichoemocinio klimato.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.