Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka

Nuotolinės sveikatos priežiūros (toliau – NSP) paslauga – telefonu teikiama šeimos gydytojo arba šeimos gydytojo komandos paslauga pacientui tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje.

Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už nuotoliniu būdu pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

Nuotolinę gydytojo ar šeimos gydytojo komandos nario konsultaciją pacientui gali teikti:

 • šeimos gydytojas;
 • bendrosios praktikos slaugytojas.

Teikdamas NSP paslaugą, šeimos gydytojas ar jo komandos narys gali:

 • konsultuoti dėl lėtinės ligos paūmėjimo;
 • tęsti pacientui anksčiau gydytojo paskirtų vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) išrašymą;
 • komentuoti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių vartojimą, kai paciento būklė stabili;
 • skirti pakartotinius laboratorinius tyrimus;
 • skirti pacientui laboratorinius tyrimus prieš planines operacijas.

NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:

 • negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatos būklę tikrumu;
 • prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis;
 • šeimos gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;
 • prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo ir pan. atvejais.

Pacientas (ar jo atstovas) prisiima atsakomybę už pateiktų paciento identifikacinių duomenų bei duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.