Kėdainių PSPC darbuotojams pateikta 2022 metų veiklos ataskaita

VšĮ Kėdainių PSPC visuotinio darbuotojų susirinkimo metu įstaigos direktorė Joana Kleivienė pristatė Kėdainių PSPC 2022 metų veiklos ataskaitą. Šių metų kovo 13 d. įstaigos veiklos ataskaita buvo pristatyta Stebėtojų tarybai, o kovo 31 d. patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės Taryboje.

„Tai yra ne įstaigos vadovo, bet įstaigos veiklos ataskaita, todėl jaučiu pareigą Jus visus supažindinti su įstaigos rezultatais, nes tai yra kiekvieno darbuotojo indėlis. Turime visi žinoti kokia situacija įstaigoje, kokių tikslų siekiame, kokius uždavinius keliame ir kokius darbus turėsime visi kartu nudirbti, siekdami geresnių rezultatų naujais ataskaitiniais metais,“ – sakė įstaigos direktorė Joana Kleivienė, pirmą kartą įstaigos istorijoje pristatydama darbuotojams įstaigos veiklos ataskaitą ir dėkodama darbuotojams už bendrą darbą.

,,Pagrindinis veiklos tikslas – stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, teikti prieinamas ir tinkamas, įstaigos licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas. Mūsų įstaiga yra akredituota šeimos medicinos paslaugas teikianti  įstaiga, kuo galime didžiuotis, nes tai yra labai svarbus įvertinimas kiekvienam iš mūsų,“ – pažymėjo direktorė, pristačiusi veiklos tikslus, planus ir uždavinius 2020-2023 metams.

,,Lengviausia kalbėti apie tuos darbus, kurie buvo nudirbti ir sprendimus, kurie buvo priimti nuo 2022 m. liepos 8 d., kai laimėjusi Kėdainių rajono savivaldybės organizuotą konkursą į VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus pareigas ir atskiru Kėdainių rajono savivaldybės mero potvarkiu buvau paskirta ir pradėjau dirbti,” – komentavo Joana Kleivienė.

Susirinkusiems salėje darbuotojams direktorė pristatė atliktus veiksmus, siekiant įstaigos infrastruktūros tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo:

 • BPG Terapijos skyriuje, kad pacientams būtų patogiau, vienoje vietoje įrengti procedūriniai kabinetai;
 • įdiegta moderni eilių valdymo sistema, įrengtos aiškios rodyklės pacientams Terapijos ir Pediatrijos skyrių registratūrose. Paskirti darbuotojai pacientus apmokantys naudotis eilių valdymo terminalu ir suteikiantys visą reikiamą informaciją;
 • išplėsta Slaugos paslaugų namuose tarnyba. šiuo metu tarnyboje dirba 11 darbuotojų. 2021 m. dirbo 3 darbuotojai;
 • paslaugos pradėtos aktyviai teikti kaimiškosiose teritorijose, ten vykstant Mobiliam medicinos punktui, taip priartinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimą;
 • per Išankstinės pacientų registracijos (IPR) portalą nevykstant į įstaigą, pacientas gali stebėti ir planuoti savo vizitus;
 • suteikta galimybė registruotis šeimos gydytojo komandos teikiamoms paslaugoms: bendrosios praktikos slaugytojų, vaikų ligų gydytojų, chirurgų, akušerių – ginekologų, odontologų, burnos higienistų, psichiatrų, psichologų, slaugytojo diabetologo, vairuotojų komisijai ir šeimos gydytojo komandos paslaugoms gauti ambulatorijose;
 • nuo 2022 m. lapkričio mėn. optimizuotas Ambulatorijų administracinis aparatas;
 • nuo 2022 m. lapkričio mėn. optimizuotas GMP brigadų skaičius;
 • įstaigoje teikiamų paslaugų prioritetinė kryptis – profilaktika ir skatinamosios paslaugos;
 • pacientų pasitenkinimas įstaigos teikiamų paslaugų kokybe: 2021 m. – 0,93, 2022 m. – 0,96;
 • įstaiga tapo atviresnė visuomenei;
 • įstaigoje parengtos procedūros bei darbuotojams sudarytos galimybės ir sąlygos kreiptis dėl psichologinės pagalbos ir mobingo darbe prevencijai;
 • nuo 2022m. rugsėjo16 d. įstaigoje darbą pradėjo nešališkas vidaus medicinos auditorius.

,,2022 metų įstaigos finansinis rezultatas buvo neigiamas 90 674,38 Eur dėl Covid – 19 pandemijos bei dėl atsiradusių naujų nenumatytų aplinkybių. (2021 m. finansinis rezultatas neigiamas 77000 Eur). Tačiau 2022 metų ketvirto ketvirčio finansinis įstaigos rezultatas buvo teigiamas ir tai leido  metų pabaigoje, tiekėjams įsiskolinimus sumažinti  beveik per pusę. Kiekvieno darbuotojo indėlis labai didelis ir svarus. Šis rezultatas nuteikia viltingai, kad 2023 metus užbaigsime finansiškai teigiamu rezultatu, kad galėsime dėl to sukurti geresnes darbo sąlygas mums visiems, kad galėsime turėti labiau motyvuojantį atlyginimą kiekvienas iš mūsų. Tikiuosi, kad po metų pristatant veiklos ataskaitą, galėsime visi pasidžiaugti labiau“, – dėkodama visiems už didelį darbą teigė įstaigos vadovė J. Kleivienė.

Su 2022 m. VšĮ Kėdainių PSPC veiklos ataskaita galite susipažinti čia:

https://www.kedainiupspc.lt/wp-content/uploads/2023/04/veiklos-ataskaita.pdf

VšĮ Kėdainių PSPC inform.