Atliko greituosius testus

Įgyvendinant projektus „Žemo slenksčio paslaugų palaikymas ir plėtra Kėdainių rajone“  (finansuoja Respublikinis priklausomybės ligų centras) ir „Žemo slenksčio paslaugų teikimo Kėdainių rajone užtikrinimo programa 2023–2027 m.“ (finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė) balandžio 25 dieną VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro socialinė darbuotoja Lina Dubauskienė ir bendrosios praktikos slaugytoja Danutė Šilkaitienė lankėsi Kėdainių pagalbos šeimai centre. Įstaigos darbuotojams ir gyventojams nemokamai bei anonimiškai buvo atliekami greitieji ŽIV, sifilio, hepatitų B ir C testai. Iš viso testuota 19 asmenų. Visiems besitiriantiems buvo suteiktos ikitestinio ir potestinio konsultavimo paslaugos, taip pat suteikta visa klientus dominanti informacija, dalinama informacinė – prevencinė medžiaga.

Projektais siekiama plėtoti kokybiškas žemo slenksčio paslaugas Kėdainių rajone, įtraukiant paslaugų gavėjų šeimos narius, konsultuoti ir informuoti paslaugų gavėjus infekcijų plitimo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalos ir susijusių neigiamų pasekmių mažinimo, rizikingos elgsenos mažinimo, užkrečiamų ligų prevencijos bei saugesnės lytinės elgsenos klausimais.

Norite anonimiškai  ir nemokamai atlikti greituosius ŽIV, hepatito B ir C, sifilio testus?

Užeikite į VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyrių (kabineto Nr. 1) arba skambinkite 8 611 10420, 8 695 18681 (suderinsime susitikimo datą, laiką ir vietą).

VšĮ Kėdainių PSPC inform.