Apie smurtą, priekabiavimą bei kaip to išvengti

Siekiant didinti darbuotojų sąmoningumą, atsparumą smurtui ir priekabiavimui, VšĮ Kėdainių PSPC organizuoti mokymai tema ,,Smurto ir priekabiavimo pavojai, prevencinės priemonės, darbuotojų teisės ir pareigos smurto ir priekabiavimo srityje“. Mokymus vedė Psichikos sveikatos skyriaus medicinos psichologas Donatas Lučunas.

Gausiai salėje susirinkusius įstaigos darbuotojus jis kvietė patiems teikti smurto bei priekabiavimo pavyzdžius, kurie kartais atrodo paprasti ir elementarūs, tačiau kaip elgtis, jei tokie atvejai pasitaikytų darbo vietoje, ne kiekvienas žinotų.

Paskaitą skaitęs psichologas išskyrė smurto rūšis – tai fizinis, psichologinis smurtas, priekabiavimas bei mobingas bei formas – verbalinis ir neverbalinis. Išsamiai apibūdino, iliustravęs pavyzdžiais, smurto rūšis bei formas, dėstė, kaip tai pasireiškia, apibrėžė kaip elgtis susidūrus su smurto ar priekabiavimo atvejais bei kaip to išvengti.

Paminėjo ir rečiau pasitaikančią smurto rūšį – seksualinį priekabiavimą, kokiais būdais jis gali pasireikšti. Pateikė pavyzdį, kaip ugdyti psichologinį atsparumą.

Įstaigos darbuotojams buvo pagarsinta, kur kreiptis, susidūrus su smurto ir priekabiavo atvejais darbo vietoje. O svarbiausia priminta, jog Įstaigoje yra patvirtintas darbuotojų elgesio kodeksas, nustatantis pagrindinius Kėdainių PSPC darbuotojų elgesio principus, kurių jie privalo laikytis darbo metu.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.