Dalyvavo respublikinėje intervizijoje

Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro įgyvendinamų Žemo slenksčio projektų komandos nariai programų koordinatorė Jūratė Vaitonienė, sveikatos mokymo organizatorė Danutė Šilkaitienė ir socialinė darbuotoja Lina Dubauskienė dalyvavo respublikinėje intervizijoje, kur susitiko su Žemo slenksčio paslaugų teikimo specialistais iš Klaipėdos, Alytaus, Birštono, Prienų ir Vilniaus. Kaip pastebėjo renginį vedusi Respublikinio priklausomybės ligų centro Kauno filialo direktorė dr. Loreta Stonienė, intervizija – tai ne tik psichohigienos įrankis, skirtas asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, intervizija – taip pat ir profesinių įgūdžių lavinimo treniruotė.

Pirmojoje intervizijoje dalyviai pristatė ir aptarė sudėtingesnes darbines situacijas, su kuriomis susiduria teikdami žemo slenksčio paslaugas savo regionuose ir kurių „patys vieni nepajėgia konstruktyviai išspręsti ir (ar) abejoja dėl savo veiksmų ir laikysenos“. Buvo nagrinėjami atvejai, susiję su Žemo slenksčio paslaugų teikimo anonimiškumo ir konfidencialumo užtikrinimu, mobilaus darbo organizavimo aspektais ir kt. Kėdainių PSPC komandos nariai turėjo galimybę refleksiškai pažvelgti į teikiamų Žemo slenksčio paslaugų turinį ir procesą, lavinti savo darbinius įgūdžius ir gauti grįžtamąjį ryšį. 

VšĮ Kėdainių PSPC inform.