Prieš atvykstant pas sveikatos priežiūros specialistą