In Memoriam

Šeštadienį, liepos 29 d. netekome VšĮ Kėdainių PSPC šeimos gydytojos Daivos Linos Lesevičienės.

                      Daiva Lina Lesevičienė, gim. 1962-01-30, VšĮ Kėdainių PSPC šeimos gydytojos profesinės veiklos stažas – 35 metai.

                      1986 metais baigė Kauno medicinos institutą ir po internatūros pradėjo dirbti Kėdainių rajono centrinės ligoninės poliklinikoje apylinkės terapeute.

                      Nuo 1997 metų, reorganizavus rajono sveikatos priežiūros įstaigas, Daiva Lina Lesevičienė visą gyvenimą dirbo VšĮ Kėdainių PSPC šeimos gydytoja.

                      1998 metais D. L. Lesevičienei suteikta antroji gydytojos terapeutės kvalifikacinė kategorija.

                      2005 metais Kauno medicinos universitete D. L. Lesevičienė baigė medicinos studijų krypties šeimos medicinos rezidentūros studijas ir jai suteikta šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija.

                      Daugelį metų gydytoja Daiva buvo VšĮ Kėdainių PSPC medicinos etikos komisijos narė.

                      Ji buvo aktyvi Lietuvos gydytojų sąjungos Kėdainių skyriaus narė.

                      Šių metų Medicinos darbuotojų profesinės šventės proga Daivai Linai Lesevičienei buvo suteiktas Metų medicinos darbuotojo vardas. Gydytoja apdovanota rajono savivaldybės sidabro ženklu ,,Už nuopelnus“ ir mero Padėkos raštu  už atsidavimą darbui, profesionalumą ir ypatingą dėmesį pacientui.

                      Iki paskutinio atodūsio ypatingą dėmesį ji skirdavo kiekvienam pacientui, Ją gerbė ir mylėjo  ir pacientai, ir kolegos. Sąžiningas ir doras, nuoširdus ir šiltas žmogus, profesionali ir labai kompetentinga gydytoja – tokią Daivą pažinojome, tokia ji ilgam išliks jos kolegų ir pacientų atmintyje.

                      Pirmadienį, liepos 31 d. 18 val. urna su velionės palaikais bus pašarvota Šv. Juozapo parapijos šarvojimo salėje (Radvilų g. 10). Rugpjūčio 1 d. 13 val. gydytojos Daivos palaikus išlydėsime į Kauno gatvės kapines.