Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai neišduodami, jeigu…

ELEKTRONINIAI NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAI NEIŠDUODAMI ASMENIMS:

  • tyčia sužalojusiems savo sveikatą;
  • apsimetusiems sergančiais;
  • darbingiems, jų sveikatos tikrinimo laikotarpiu;
  • kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl traumos kreipėsi būdami neblaivūs (girti), taip pat asmenims, kurių laikinojo nedarbingumo priežastis yra piktnaudžiavimas psichiką veikiančiomis medžiagomis. Šiuo atveju išduodama (forma Nr. 094/a) ir išmokos už nedarbingumą neskiriamos.

Medicininė pažyma forma Nr. 094/a išduodama ir tais atvejais, kai asmuo nesutinka su bendros asmens būklės įvertinimo rezultatais (jog yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų) ar atsisakęs tikrintis, nesikreipia dėl medicininės apžiūros atlikimo.

Pateikus teisėsaugos institucijų (teismo, prokuratūros ir kt.) ar kitų kompetentingų institucijų išvadą, kad neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas dėl psichiką veikiančių medžiagų traumai atsirasti įtakos neturėjo, arba esant medicininės apžiūros išvadai „blaivus ir (ar) neapsvaigęs“, medicininę pažymą (forma Nr. 094/a) asmenį gydantis gydytojas, gavęs Fondo valdybos teritorinio skyriaus (Sodros) sprendimą raštu, keičia į elektroninį pažymėjimą ir išmokos už nedarbingumo laikotarpį asmeniui atnaujinamos.

Parengta pagal „Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles“. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010.07.21 įsakymu Nr. V-653 /A1-356.

VšĮ Kėdainių PSPC inform.