Atliko greituosius testus

Prisidedant prie Europos testavimo savaitės renginių ir įgyvendinant projektus „Žemo slenksčio paslaugų palaikymas ir plėtra Kėdainių rajone“ (finansuoja Respublikinis priklausomybės ligų centras) ir „Žemo slenksčio paslaugų teikimo Kėdainių rajone užtikrinimo programa 2023–2027 m.“ (finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė), psichikos sveikatos skyriaus socialinė darbuotoja Lina Dubauskienė kartu su bendrosios praktikos slaugytoja Danute Šilkaitiene lapkričio 22 ir 23 dienomis lankėsi Kėdainių bendruomenės socialiniame centre ir Kėdainių bendruomenės socialinio centro nakvynės namuose, kur įstaigos darbuotojams ir gyventojams nemokamai ir anonimiškai buvo atliekami greitieji ŽIV, hepatitų B ir C, sifilio testai.

Minėtomis dienomis testai atlikti daugiau nei 40 asmenų. Visiems besitiriantiems buvo suteiktos ikitestinio ir potestinio konsultavimo paslaugos, dalinama informacinė – prevencinė medžiaga, aptartos tolesnio bendradarbiavimo ir tarpininkavimo galimybės.

Norite anonimiškai ir nemokamai atlikti greituosius ŽIV, hepatito B ir C, sifilio testus? Užeikite į VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyrių (kabineto Nr. 1) arba skambinkite 8 611 10420, 8 695 18681 (suderinsime susitikimo datą, laiką ir vietą).

VšĮ Kėdainių PSPC inform.