Pirmosios medicinos pagalbos kursai

Praėjusią savaitę VšĮ Kėdainių PSPC sveikatos priežiūros specialistams vyko specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimosi kursai ,,Pirmoji medicinos pagalba.“ Tai privalomieji kursai, skirti visiems sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams, kurių metu suteikiamos pirmosios medicinos pagalbos žinios apie svarbiausius tikslingus veiksmus, skirtus padėti kitų asmenų ar savo sveikatai ir gyvybei išsaugoti, panaudojant turimas medicinos, ir (ar) kitokias priemones iki tol, kol nukentėjusiajam ar pacientui bus pradėta teikti skubioji medicinos pagalba arba jo būklė taps normali, arba bus konstatuota jo mirtis. Kursai susideda iš teorinės ir praktinės dalies. Kursus vedė Kauno kolegijos dėstytojas Donatas Gužauskas.