Apie nemokamas kompleksines paslaugas

Kėdainių pagalbos šeimai centras vykdo projektą ,,Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kuris skirtas padėti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms išvengti galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, ugdant ir stiprinant asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene.

Planuojama, kad iki 2029 metų kompleksinės paslaugos bus suteiktos 1237 asmenims Kėdainių rajono savivaldybėje.